Babilik Nedir

Babilik Nedir, Babiliğin İlkeler nelerdir kuralları

Babilik, Şirazlı Ali Muhammed Bâb (1819­50) tarafından kurulan dindir. On dokuz sayısı­nı kutsal sayan Bâbilere göre bir yıl 19 ay, bir ay ise 19 günden oluşur. Bâbilerin yönetimini de 19 kişilik bir kurul üstlenir.

Ali Muhammed Bâb’ın vahiy yoluyla yazdığına inanılan Beyan adlı kitaba göre Babiliğin temel ilkeleri şöyle özetlene­bilir: Tanrı birdir ve Ali Muhammed Bâb, içinde Tanrı’nın göründüğü aynadır. Ona bakan Tanrı’yı görür. İslam inançlarının tersine Hz. Muhammed son peygamber değildir. Bâb, bütün peygamberlerin gerçek temsilcisidir ve bütün peygamberler onun kişiliğinde birleşmişlerdir. Dolayısıyla Babiliğin bütün dinleri içerdiğine inanılır. Bâbilikte kıyamet ve öldükten sonra diril­me yoktur. Abdest ve namaz kişinin isteğine bağlıdır. Yalnız cenaze namazı cemaatle kılınabilir. Yılda bir ay, yani 19 gün, güne­şin doğuşu ile batışı arasında oruç tutulur. Oruç yükümlülüğü yalnız 11-42 yaş arasın­dakiler için söz konusudur. Her 19 günde bir kez 19 kişiye yemek yedirmek, bu olmuyorsa su içirmek zorunludur.

Her yıl sahip olunan malların beşte biri vergi olarak ödenmelidir. Dilenmek yasak ve dilenciye bir şey vermek de günahtır. Her gün Beyan’dan 19 bölüm okumak ve Tanrı adını 19 x 19 (361) kez anmak zorunludur. Miras ve öbür bütün konularda kadın ve erkek birbirlerine eşit sayıldığı gibi, bütün insanlar da birbirine eşittir. On bir yaşında evlenmek gerekir. Eşi ölen erkek 90 gün, kadın ise 95 gün sonra yeniden evlenmek zorundadır. Evlenmezse cezaya çarptırılır. Boşanma durumunda, bir aylık süre sonun­da karı koca 19 kez daha birlikte olma hakkına sahiptirler. Kadınlar örtünmek zo­runda değildir ve erkeklerle bir arada bulunabilirler. Bütün cezalar kaldırılmıştır. Yalnız gerekli durumlarda para ve eşleri birbirinden ayırma cezası uygulanır. İslamın giyim ve süs eşyalarına ilişkin bütün yasak­ları da geçersizdir. Din yönünden pis (necis) diye bir şey yoktur. Dine girenler bütün pisliklerden arınmış olurlar. Kutsal kabul ettikleri kitaptan dolayı “Ehl-i Beyan” ola­rak da adlandırılan Bâbiler, Ali Muham­med Bâb’ın öldürülmesinden sonra Bahaullah ile Subh-ı Ezel’in önderliğinde iki gruba ayrılmışlardır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.