Muscle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Muscle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Muscle Nedir?

Muscle kelimesi Türkçe’de “kas” anlamına gelir. Kaslar, vücuttaki hareketi sağlar ve organların çalışmasına yardımcı olur.

20 Örnek Cümle:

 1. Muscles are important for movement and stability. (Kaslar, hareket ve stabilite için önemlidir.)
 2. He strained a muscle in his leg while running. (Koşarken bacağındaki bir kası zorladı.)
 3. Weightlifting can help you build muscle mass. (Ağırlık kaldırma, kas kütlesi oluşturmanıza yardımcı olabilir.)
 4. She has strong arm muscles from swimming. (Yüzmeden dolayı güçlü kol kasları var.)
 5. Some people have a genetic predisposition for developing larger muscles. (Bazı insanlar daha büyük kaslar geliştirme konusunda genetik yatkınlığa sahiptir.)
 6. The boxer flexed his muscles before the fight. (Boksör, maç öncesinde kaslarını germişti.)
 7. You can feel the tension in your muscles after a hard workout. (Zorlu bir antrenmandan sonra kaslarınızdaki gerilimi hissedebilirsiniz.)
 8. Regular exercise can help prevent muscle atrophy. (Düzenli egzersiz, kas atrofisini önlemeye yardımcı olabilir.)
 9. The sprinter’s leg muscles were well-defined and toned. (Sprinter’ın bacak kasları iyi tanımlanmış ve tonlanmıştı.)
 10. He pulled a muscle in his back while lifting a heavy box. (Ağır bir kutu kaldırırken sırtındaki bir kası çekti.)
 11. Flexibility exercises can help improve muscle function and prevent injury. (Esneklik egzersizleri, kas fonksiyonunu iyileştirmeye ve yaralanmayı önlemeye yardımcı olabilir.)
 12. Yoga is a great way to build muscle strength and flexibility. (Yoga, kas gücü ve esnekliği geliştirmek için harika bir yoldur.)
 13. He tore a muscle in his arm while lifting weights. (Ağırlık kaldırırken kolundaki bir kası yırttı.)
 14. The gymnast showed off her muscles during her routine. (Jimnastikçi, rutini sırasında kaslarını sergiledi.)
 15. The physical therapist recommended exercises to strengthen the

style=”color:blue;”>muscles around the injured joint. (Fizyoterapist, yaralı eklem çevresindeki kasları güçlendirmek için egzersiz önerdi.)
16. Proper nutrition is essential for building and repairing muscle tissue. (Doğru beslenme, kas dokusunu oluşturmak ve onarmak için önemlidir.)

 1. The bodybuilder had massive muscles from years of training. (Vücut geliştirici, yıllarca süren antrenmanlarından dolayı devasa kaslara sahipti.)
 2. He felt a sudden sharp pain in his muscle during a workout. (Antrenman sırasında kasında aniden keskin bir ağrı hissetti.)
 3. Stretching before and after exercise can help prevent muscle strains. (Egzersiz öncesinde ve sonrasında germe hareketleri, kas gerilmelerini önlemeye yardımcı olabilir.)
 4. The doctor prescribed physical therapy to help rebuild the muscles weakened by injury. (Doktor, yaralanmadan dolayı zayıflayan kasları yeniden inşa etmeye yardımcı olmak için fizik tedavi reçete etti.)

Türkçe Karşılıklar:

 • muscles: kaslar
 • muscle: kas
 • muscle mass: kas kütlesi
 • genetic predisposition: genetik yatkınlık
 • tension: gerilim
 • atrophy: atrofi
 • toned: tonlu
 • flexibility: esneklik
 • injury: yaralanma
 • routine: rutin
 • physical therapist: fizyoterapist
 • nutrition: beslenme
 • tissue: doku
 • bodybuilder: vücut geliştirici
 • strain: gerilme
 • stretching: germe
 • prescription: reçete
 • sharp pain: keskin ağrı
 • exercise: egzersiz
 • stability: stabilite

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.