Troubling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Troubling İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Troubling

Troubling, Türkçe anlamıyla rahatsız edici, endişe verici, kaygı verici anlamlarına gelmektedir. Aşağıda troubling kelimesinin kullanıldığı örnek cümleler verilmiştir.

 1. The news is very troubling, it is causing a lot of anxiety in the community. (Haberler çok endişe verici, toplulukta çok kaygı yaratıyor.)
 2. The troubling behavior of the child has led to many concerns from the parents. (Çocuğun endişe verici davranışları, ebeveynlerde birçok endişeye yol açtı.)
 3. The company’s financial troubles have caused a lot of uncertainty among employees. (Şirketin finansal sorunları, çalışanlar arasında büyük belirsizlik yarattı.)
 4. His troubling health condition has caused him to miss a lot of work. (Onun rahatsız edici sağlık durumu, işte çok fazla zaman kaybetmesine neden oldu.)
 5. The troubling reports of animal cruelty have sparked outrage in the community. (Hayvan istismarı ile ilgili endişe verici raporlar, toplumda öfke yarattı.)
 6. The troubling increase in crime rates has led to more police patrols. (Suç oranlarındaki endişe verici artış, daha fazla polis devriyesine yol açtı.)
 7. Her troubling behavior at work has caused her to receive a warning from her boss. (İşyerindeki endişe verici davranışları, patronundan uyarı almasına neden oldu.)
 8. The troubling images from the war have caused many people to feel hopeless. (Savaştan gelen endişe verici görüntüler, birçok insanın umutsuz hissetmesine neden oldu.)
 9. The troubling statistics about climate change have caused many people to become more environmentally conscious. (İklim değişikliği ile ilgili endişe verici istatistikler, birçok insanın çevre konusunda daha bilinçli olmasına neden oldu.)
 10. The troubling comments from the politician have caused many people to question their leadership. (Politikacının endişe verici yorumları, birçok insanın liderliklerini sorgulamasına neden oldu.)
 11. The troubling news about the economy has caused the stock market to drop. (Ekonomiyle ilgili endişe verici haberler, borsanın düşmesine neden oldu.)
 12. The troubling behavior of the customer has caused the store to ban them from returning. (Müşterinin endişe verici davranışları, mağazanın onların geri dönmesini yasaklamasına neden oldu.)
 13. The troubling rumors about the celebrity have caused many people to lose respect for them. (Ünlüyle ilgili endişe verici söylentiler, birçok insanın onlara saygısını kaybetmesine neden oldu.)
 14. The troubling news about the pandemic has caused many people to stay at home. (Salgınla ilgili endişe verici haberler, birçok insanın evde kalmalarına neden oldu.)
 15. The troubling

behavior of the student has caused them to be suspended from school. (Öğrencinin endişe verici davranışları, okuldan uzaklaştırılmasına neden oldu.)
16. The troubling increase in pollution levels has led to many health problems in the community. (Kirlilik seviyelerindeki endişe verici artış, toplumda birçok sağlık sorununa neden oldu.)

 1. The troubling discovery of the crime scene has led the police to launch a full investigation. (Suç mahallinin endişe verici keşfi, polisin tam bir soruşturma başlatmasına neden oldu.)
 2. The troubling images from the natural disaster have caused many people to donate to relief efforts. (Doğal afetten gelen endişe verici görüntüler, birçok insanın yardım çabalarına bağış yapmasına neden oldu.)
 3. The troubling news about the company’s layoffs has caused many employees to fear for their jobs. (Şirketin işten çıkarmalarla ilgili endişe verici haberleri, birçok çalışanın işleri için korkmasına neden oldu.)
 4. The troubling behavior of the politician has caused many people to lose trust in the government. (Politikacının endişe verici davranışları, birçok insanın hükümete olan güvenini kaybetmesine neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.