Multiply İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiply İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiply İle İlgili Cümleler

Anlamı: Çarpma işlemi yapmak veya bir sayıyı diğerine defalarca eklemek.

Örnek cümleler:

 1. I need to multiply the recipe ingredients by 3 to make enough for all the guests. (Tarif malzemelerini misafirlerin hepsi için yeterli olacak şekilde 3 ile çarpmam gerekiyor.)
 2. Can you multiply 8 by 5 for me? (8’i 5 ile çarpabilir misin?)
 3. The bacteria multiply quickly in warm and moist environments. (Bakteriler sıcak ve nemli ortamlarda hızlı bir şekilde çoğalırlar.)
 4. If we multiply the number of employees by their average salary, we can estimate the company’s annual expenses. (Çalışan sayısını ortalama maaşları ile çarparsak, şirketin yıllık giderlerini tahmin edebiliriz.)
 5. The plant can multiply by producing new shoots from its roots. (Bitki köklerinden yeni sürgünler üreterek çoğalabilir.)
 6. We need to multiply the amount of fertilizer we use to get better crop yields. (Daha iyi bir ürün verimi elde etmek için kullandığımız gübre miktarını artırmamız gerekiyor.)
 7. If we multiply 2 by itself, we get 4. (2’yi kendi üzerine çarptığımızda, 4 elde ederiz.)
 8. Some bacteria can multiply every 20 minutes under ideal conditions. (Bazı bakteriler, ideal koşullarda her 20 dakikada bir çoğalabilirler.)
 9. If we multiply the width by the length, we get the area of the rectangle. (Genişliği uzunluğa çarparsak, dikdörtgenin alanını elde ederiz.)
 10. The company plans to multiply its profits by expanding into new markets. (Şirket, yeni pazarlara girerek kârını artırmayı planlıyor.)
 11. The number of cells can multiply rapidly in the presence of nutrients. (Besinlerin varlığında hücre sayısı hızla artabilir.)
 12. Can you multiply 10 by 2 and then add 5 to the result? (10’u 2 ile çarpıp sonucuna 5 ekleyebilir misin?)
 13. The teacher asked the students to multiply two-digit numbers in their heads. (Öğretmen öğrencilere iki basamaklı sayıları zihinlerinde çarpmalarını istedi.)
 14. The population of the city has multiplied by ten in the last century. (Kent nüfusu son yüzyılda on kat arttı.)
 15. If we multiply the number of days by the hourly wage, we can calculate the worker’s salary. (Günlük çalışma süresini saatlik ücretle çarparsak, işçinin maaşını hesaplayabiliriz.)
 16. Some animals multiply by laying eggs that hatch into young. (Bazı hayvanlar, yavrulara dönüşen yumurtalar bırakarak çoğalırlar.)
 17. I like to multiply my productivity by using
 1. If we multiply the distance by the speed, we can calculate the time it takes to travel. (Mesafeyi hızla çarparsak, seyahat etmek için ne kadar zamana ihtiyacımız olduğunu hesaplayabiliriz.)
 2. The virus can multiply rapidly within the host’s cells, causing illness. (Virüs, ev sahibi hücrelerinde hızla çoğalarak hastalığa neden olabilir.)
 3. In order to make more money, we need to multiply our efforts and work harder. (Daha fazla para kazanmak için çabalarımızı artırmamız ve daha sıkı çalışmamız gerekiyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.