Move About İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Move About İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Move About İle İlgili Cümleler

Move About, hareket etmek, dolaşmak, gezinmek anlamlarına gelir. İngilizce cümlelerde sıklıkla kullanılan bir ifadedir. İşte 20 örnek cümle:

 1. I like to move about and explore new places. (Yeni yerleri gezmeyi ve dolaşmayı severim.)
 2. The cat likes to move about the house. (Kedi evde dolaşmayı sever.)
 3. We can’t move about too much in this small room. (Bu küçük odada çok fazla hareket edemeyiz.)
 4. The tourists were moving about the city all day. (Turistler bütün gün şehirde dolaşıyorlardı.)
 5. He has a hard time moving about because of his knee injury. (Diz sakatlığı nedeniyle hareket etmekte zorlanıyor.)
 6. It’s important for babies to move about and develop their motor skills. (Bebeklerin hareket etmesi ve motor becerilerini geliştirmesi önemlidir.)
 7. She was afraid to move about the dark alley alone. (Karanlık sokakta tek başına dolaşmaktan korkuyordu.)
 8. The dog loves to move about freely in the park. (Köpek parkta özgürce dolaşmaktan hoşlanır.)
 9. It’s hard to move about in this crowded market. (Bu kalabalık pazarda hareket etmek zor.)
 10. The children were excited to move about and play outside. (Çocuklar dışarıda oynamak ve hareket etmek için heyecanlıydı.)
 11. We had to move about quickly to catch the train. (Trene yetişmek için hızlıca hareket etmemiz gerekti.)
 12. The dancer moved about gracefully on stage. (Dansçı sahnede zarifçe hareket ediyordu.)
 13. The old man finds it difficult to move about due to his arthritis. (Yaşlı adam, artriti nedeniyle hareket etmekte zorlanıyor.)
 14. The actor moved about the set, rehearsing his lines. (Oyuncu, sahnede repliklerini prova ederken hareket ediyordu.)
 15. The tourists were advised to move about in groups for safety. (Turistlere güvenlikleri için grup halinde dolaşmaları önerildi.)
 16. The car was moving about uncontrollably on the icy road. (Araç, buzlu yolda kontrolsüzce hareket ediyordu.)
 17. She had to move about quietly so as not to wake the baby. (Bebeği uyandırmamak için sessizce dolaşması gerekiyordu.)
 18. The bird was moving about in its cage, trying to escape. (Kuş, kaçmaya çalışarak kafeste hareket ediyordu.)
 19. It’s important to move about and stretch during long flights. (Uzun uçuşlarda hareket etmek ve gerinmek önemlidir.)
 20. The athlete was moving about the field, looking for an opening. (Sporcu, bir açık arayarak sahada hareket ediyordu
 1. The students were instructed to move about the classroom and work in pairs. (Öğrencilere sınıf içinde dolaşmaları ve çiftler halinde çalışmaları talimatı verildi.)
 2. The wind was so strong that it was difficult to move about outside. (Rüzgar o kadar güçlüydü ki dışarıda hareket etmek zordu.)
 3. She loves to move about and dance to her favorite songs. (En sevdiği şarkılara eşlik etmek için hareket etmeyi ve dans etmeyi sever.)
 4. The workers were constantly moving about the factory floor, completing their tasks. (İşçiler, görevlerini tamamlamak için fabrika zemininde sürekli hareket ediyorlardı.)
 5. The doctor recommended that she move about more to improve her circulation. (Dolaşarak dolaşarak kan dolaşımını iyileştirmesi önerildi.)
 6. The cat likes to move about and play with its toys. (Kedi, oyuncaklarıyla oynamak ve dolaşmak istiyor.)
 7. The hiker had to move about carefully on the steep trail. (Yürüyüşçü, dik patikada dikkatlice hareket etmek zorundaydı.)
 8. The performer moved about the stage with ease and confidence. (Sanatçı, sahnede rahatlıkla ve güvenle hareket ediyordu.)
 9. It’s important for office workers to move about and stretch throughout the day. (Ofis çalışanlarının gün boyunca hareket etmeleri ve gerinmeleri önemlidir.)
 10. The baby was delighted to move about and explore the new room. (Bebek yeni odayı keşfetmek ve dolaşmak için mutluydu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.