Mouthpiece İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mouthpiece İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mouthpiece Nedir?


Mouthpiece, kelime anlamı olarak ağızlık veya dişlik anlamına gelir. Bu terim, özellikle spor ekipmanları ve müzik aletlerinde sıkça kullanılmaktadır. Spor dallarında kullanılan ağızlıklar genellikle dişlerin korunmasına yardımcı olurken, müzik aletlerinde kullanılan ağızlıklar, üflemeli çalgıların çalınmasında kullanılır.

Örnek Cümleler:


1. He inserted the mouthpiece into his trumpet and started playing. (Ağzlık, trompete yerleştirdi ve çalmaya başladı.)
2. Boxers must wear a mouthpiece to protect their teeth during the fight. (Bokserler, maç sırasında dişlerini korumak için bir ağızlık takmak zorundadırlar.)
3. The football player’s mouthpiece fell out during the game. (Futbolcu maç sırasında ağzlığı düştü.)
4. She uses a mouthpiece to help her breathe better while sleeping. (Uyurken daha iyi nefes alması için bir ağızlık kullanır.)
5. The clarinetist adjusted the mouthpiece before starting to play. (Klarinetçi, çalmaya başlamadan önce ağızlığı ayarladı.)
6. The dentist recommended a mouthpiece to prevent grinding her teeth at night. (Diş hekimi, gece dişlerini gıcırdatmayı önlemek için bir ağızlık önerdi.)
7. The basketball player’s mouthpiece was custom-made to fit his teeth perfectly. (Basketbol oyuncusunun ağzlığı dişlerine mükemmel uyacak şekilde özel olarak yapılmıştı.)
8. The swimmer forgot to bring her mouthpiece to the competition. (Yüzücü, yarışmaya ağzlığını getirmeyi unuttu.)
9. The dentist recommended a mouthpiece to help alleviate her jaw pain. (Diş hekimi, çene ağrısını hafifletmek için bir ağızlık önerdi.)
10. The hockey player’s mouthpiece was covered in blood after he got hit in the mouth. (Hokkey oyuncusunun ağzlığı, ağzına vurulduktan sonra kanla kaplıydı.)
11. The football coach checked to make sure all of the players were wearing their mouthpieces. (Futbol antrenörü, tüm oyuncuların ağzlıklarını taktığından emin olmak için kontrol etti.)
12. The saxophonist switched mouthpieces to get a different sound. (Saksofoncu, farklı bir ses elde etmek için ağızlık değiştirdi.)
13. The dentist made a custom mouthpiece for the patient’s sleep apnea. (Diş hekimi, hastanın uyku apnesi için özel bir ağızlık yaptı.)
14. The hockey player’s mouthpiece was chewed up from constantly biting down on it. (Hokkey oyuncusunun ağzlığı, sürekli ısırarak çiğn

  1. The football player’s mouthpiece had to be replaced after it became too worn out. (Futbol oyuncusunun ağzlığı çok aşındıktan sonra değiştirilmesi gerekti.)
  2. The wrestler wore a mouthpiece to prevent injury to his teeth during matches. (Güreşçi, maçlarda dişlerine zarar vermemek için bir ağızlık taktı.)
  3. The trumpet player cleaned his mouthpiece after every performance. (Trompetçi, her performansın ardından ağızlığını temizledi.)
  4. The athlete was disappointed when she forgot her mouthpiece for the competition. (Sporcu, yarışma için ağzlığını unuttuğu için hayal kırıklığına uğradı.)
  5. The dentist recommended a mouthpiece for the patient’s teeth grinding habit. (Diş hekimi, hastanın dişlerini gıcırdatma alışkanlığı için bir ağızlık önerdi.)
  6. The saxophonist preferred a metal mouthpiece over a plastic one for a better tone. (Saksofoncu, daha iyi bir tonda olması için metal bir ağızlığı plastik olan tercih etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.