Monstrous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monstrous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monstrous Nedir?

Monstrous, “korkunç, dehşet verici” anlamına gelen bir sıfattır.

Örnek cümleler:

 1. Monstrous creature emerged from the depths of the ocean. (Dehşet verici yaratık okyanusun derinliklerinden çıktı.)
 2. The storm caused monstrous waves that crashed against the shore. (Fırtına, kıyıya vuran dehşet verici dalgaların oluşmasına sebep oldu.)
 3. The villain’s plan was so monstrous that it was hard to believe anyone could think of it. (Kötünün planı öyle korkunçtu ki, bunu düşünebilecek birinin olması zor görünüyordu.)
 4. The monstrous skyscraper loomed over the city like a giant. (Dehşet verici gökdelen, dev gibi şehrin üzerinde belirdi.)
 5. The dragon’s roar was monstrous, sending shivers down the knight’s spine. (Ejderhanın kükreyişi dehşet vericiydi ve şövalyenin omurgasında ürpermelere neden oldu.)
 6. The murderer’s crimes were so monstrous that they shocked the entire nation. (Katilin suçları o kadar dehşet vericiydi ki, tüm ülkeyi şok etti.)
 7. The haunted house had a monstrous reputation, and no one dared to enter after dark. (Perili evin dehşet verici bir ünü vardı ve kimse karanlıkta girmeye cesaret edemedi.)
 8. The monster’s claws were monstrous, capable of tearing through steel. (Canavarın pençeleri dehşet vericiydi ve çeliği yırtabilecek kadar güçlüydü.)
 9. The giant squid was a monstrous creature that lived in the depths of the ocean. (Dev mürekkep balığı, okyanusun derinliklerinde yaşayan dehşet verici bir yaratıktı.)
 10. The company’s greed led to monstrous profits but also to environmental destruction. (Şirketin açgözlülüğü dehşet verici karlara yol açtı ama aynı zamanda çevre tahribatına da neden oldu.)
 11. The werewolf’s transformation was monstrous, as he grew fur and fangs and became a beast. (Kurt adamın dönüşümü dehşet vericiydi, çünkü kürk ve dişleri büyüdü ve bir canavara dönüştü.)
 12. The dictator’s reign was monstrous, with countless human rights violations and political oppression. (Diktatörün saltanatı dehşet vericiydi, sayısız insan hakları ihlali ve siyasi baskıyla doluydu.)
 13. The earthquake caused

monstrous damage to the city, leaving many homeless and without basic necessities. (Deprem şehre dehşet verici hasarlar verdi, birçok insan evsiz kaldı ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadı.)
14. The ogre’s appetite was monstrous, as he devoured entire villages in one sitting. (Ogrenin iştahı dehşet vericiydi, bir oturuşta bütün köyleri yutabiliyordu.)

 1. The giant spider was a monstrous sight, with its long, hairy legs and sharp fangs. (Dev örümcek, uzun tüylü bacakları ve keskin dişleriyle dehşet verici bir görüntüydü.)
 2. The monster’s roar was monstrous, shaking the very ground beneath their feet. (Canavarın kükreyişi dehşet vericiydi ve ayaklarının altındaki zemini sarsıyordu.)
 3. The serial killer’s crimes were monstrous, leaving a trail of death and destruction wherever he went. (Serİ katilin suçları dehşet vericiydi, nereye giderse ölüm ve yıkım bırakıyordu.)
 4. The dragon’s wingspan was monstrous, blocking out the sun as it flew overhead. (Ejderhanın kanat açıklığı dehşet vericiydi, başları üzerinden uçarken güneşi bile kapatabiliyordu.)
 5. The monster’s appetite for destruction was monstrous, as it smashed buildings and crushed cars under its massive feet. (Canavarın yıkım için olan iştahı dehşet vericiydi, devasa ayakları altında binaları parçaladı ve arabaları ezdi.)
 6. The haunted forest was filled with monstrous creatures, making it a dangerous place to explore. (Perili orman, dehşet verici yaratıklarla doluydu ve keşfetmek için tehlikeli bir yerdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.