Trafficking İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trafficking İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trafficking Nedir?


Trafficking, insanların zorla veya yanıltma yoluyla başka bir ülkeye götürülmesi, kaçırılması veya satılmasıdır. Bu kişiler genellikle fuhuş, kölelik, işçi sömürüsü, organ ticareti veya diğer suçlar için kullanılırlar.

Örnek cümleler:

 1. Human trafficking is a serious violation of human rights. (İnsan ticareti, insan haklarına ciddi bir ihlaldir.)
 2. The government is taking steps to combat human trafficking. (Hükümet, insan ticaretini önlemek için adımlar atıyor.)
 3. She was a victim of sex trafficking. (O, seks ticaretinin kurbanıydı.)
 4. Child trafficking is a growing problem in many countries. (Çocuk ticareti, birçok ülkede büyüyen bir sorundur.)
 5. The traffickers were arrested by the police. (Ticaret yapanlar polis tarafından tutuklandı.)
 6. They were trafficked across the border into another country. (Başka bir ülkeye sınırı geçerek kaçırıldılar.)
 7. Many victims of trafficking are afraid to come forward and report their situation. (Ticaretin kurbanı olan birçok insan durumlarını bildirmek için ileri çıkmaktan korkuyorlar.)
 8. Trafficking in persons is a serious crime that requires international cooperation to combat. (Kişi ticareti, uluslararası işbirliği gerektiren ciddi bir suçtur.)
 9. The government needs to do more to prevent trafficking in women and girls. (Hükümet, kadın ve kızlarda ticareti önlemek için daha fazla şey yapmalıdır.)
 10. Many victims of trafficking are forced to work in terrible conditions for little or no pay. (Ticaretin kurbanı olan birçok insan, az veya hiç ücret almadan korkunç koşullarda çalışmaya zorlanıyor.)
 11. The United Nations is working to combat trafficking in persons around the world. (Birleşmiş Milletler, dünya genelinde kişi ticaretine karşı mücadele etmek için çalışıyor.)
 12. She was trafficked from her home country to a foreign land. (O, ev ülkesinden yabancı bir ülkeye ticaret yapıldı.)
 13. The traffickers promised them a better life, but instead they were forced to work long hours in terrible conditions. (Ticaret yapanlar, daha iyi bir hayat vaat ettiler ama bunun yerine korkunç koşullarda uzun saatler çalışmaya zorlandılar.)
 14. Many victims of trafficking are children who are taken from their families and sold into slavery. (Ticaretin kurbanı olan birçok insan, ailelerinden alınan ve köleliğe satılan çocuklardır.)
 15. The traffickers threatened them with violence if they tried to escape. (Ticaret yapanlar, kaçmaya çalışırlarsa şiddetle tehdit ettiler.)
 16. The government needs to provide more support to victims of trafficking. (Hükümet

, ticaretin kurbanı olanlara daha fazla destek sağlamalıdır.)
17. The traffickers were part of an international criminal organization. (Ticaret yapanlar, uluslararası bir suç örgütünün parçasıydı.)

 1. Trafficking in organs is a particularly heinous crime. (Organ ticareti, özellikle iğrenç bir suçtur.)
 2. The victims of trafficking are often traumatized by their experiences. (Ticaretin kurbanları, deneyimlerinden dolayı genellikle travmatize olurlar.)
 3. The government should work to address the root causes of trafficking, such as poverty and lack of opportunity. (Hükümet, yoksulluk ve fırsat eksikliği gibi ticaretin temel nedenlerini ele almak için çalışmalıdır.)

(Türkçe çeviriler koyu ve siyah olarak yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.