Molestation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Molestation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Molestation Nedir?

Molestation, bir kişinin bir başkasını cinsel taciz etmesi veya kötüye kullanmasıdır. Bu, fiziksel temas, dokunma, tecavüz, sözlü taciz veya diğer cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir.

Örnek cümleler:

 1. She was a victim of molestation by her stepfather. (O, üvey babası tarafından cinsel tacize uğradı.)
 2. Molestation is a serious crime that should never be ignored. (Molestation, göz ardı edilmemesi gereken ciddi bir suçtur.)
 3. He was arrested for molesting a young girl in the park. (O, parkta genç bir kıza cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandı.)
 4. Victims of molestation often suffer from emotional trauma for years. (Molestation mağdurları genellikle yıllar boyunca duygusal travma yaşarlar.)
 5. The school had a zero-tolerance policy for molestation. (Okul, cinsel tacize karşı sıfır tolerans politikası uyguladı.)
 6. The boy was too scared to tell anyone about the molestation. (Çocuk, cinsel taciz hakkında herhangi birine söylemeye çok korktu.)
 7. The molestation occurred on a crowded train. (Cinsel taciz, kalabalık bir trende gerçekleşti.)
 8. The victim of molestation felt violated and ashamed. (Cinsel tacize uğrayan mağdur, kendini ihlal edilmiş ve utanmış hissetti.)
 9. The perpetrator of the molestation was sentenced to ten years in prison. (Cinsel taciz suçunu işleyen kişi, on yıl hapis cezasına çarptırıldı.)
 10. Molestation can have long-term effects on a person’s mental health. (Cinsel taciz, bir kişinin zihinsel sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir.)
 11. The victim of molestation struggled with trust issues in future relationships. (Cinsel tacize uğrayan mağdur, gelecekteki ilişkilerinde güven sorunları yaşadı.)
 12. Molestation is a form of abuse and should never be tolerated. (Cinsel taciz, bir tür istismardır ve hiçbir şekilde hoş görülemez.)
 13. She felt like the molestation was her fault and kept it a secret for years. (O, cinsel tacizin kendisinin hatası olduğunu hissetti ve yıllar boyunca sır olarak tuttu.)
 14. The molestation was witnessed by several people, but nobody intervened. (Cinsel taciz, birkaç kişi tarafından görüldü, ancak kimse müdahale etmedi.)
 15. Molestation can happen to anyone, regardless of age or gender. (Cinsel taciz, yaş veya cinsiyet fark etmeksizin herkesin başına gelebilir.)
 16. She sought therapy to help her cope with the trauma of the molestation. (O, cinsel tacizin travmasını atlatmasına yardımcı olmak için

terapiye başvurdu.)
17. The molestation case sparked a national conversation about sexual harassment. (Cinsel taciz davası, cinsel taciz konusunda ulusal bir tartışma başlattı.)

 1. The perpetrator of the molestation was a trusted family friend. (Cinsel taciz suçunu işleyen kişi, güvenilen bir aile arkadaşıydı.)
 2. The victim of molestation had trouble sleeping and suffered from nightmares. (Cinsel tacize uğrayan mağdur, uyku sorunları yaşadı ve kabuslar gördü.)
 3. Molestation can have devastating effects on a person’s self-esteem and self-worth. (Cinsel taciz, bir kişinin özsaygısı ve özdeğerini yıkıcı etkilere sahip olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.