Cut-Throat İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cut-Throat İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cut-throat Nedir?

Cut-throat, kelime anlamıyla “boğaz kesen” anlamına gelir ve genellikle insafsız, acımasız veya rekabetçi bir şekilde davranan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The business world can be cut-throat, so you need to be prepared to fight for your place. (İş dünyası acımasız olabilir, bu yüzden yerinizi korumak için mücadele etmeye hazır olmalısınız.)
 2. He’s known for being a cut-throat negotiator who always gets what he wants. (Her zaman istediğini elde eden acımasız bir müzakereci olarak tanınıyor.)
 3. The competition between the two companies was cut-throat, with each trying to outdo the other. (İki şirket arasındaki rekabet acımasızdı ve her biri diğerini geçmek için çaba gösteriyordu.)
 4. I don’t want to work in a cut-throat environment where everyone is out for themselves. (Herkesin kendisi için çalıştığı acımasız bir ortamda çalışmak istemiyorum.)
 5. The movie depicts a cut-throat world where only the strongest survive. (Film, sadece en güçlülerin hayatta kalabildiği acımasız bir dünyayı anlatıyor.)
 6. She’s got a cut-throat attitude when it comes to her career, which is why she’s so successful. (Kariyeriyle ilgili olarak acımasız bir tutuma sahip, bu yüzden çok başarılı.)
 7. The political arena can be cut-throat, with politicians always looking for ways to gain an advantage. (Politik sahne acımasız olabilir, politikacılar her zaman avantaj elde etmek için yollar arıyorlar.)
 8. The coach has a cut-throat mentality and pushes his players to be the best they can be. (Antrenörün acımasız bir mentalitesi var ve oyuncularını en iyi olmaya zorluyor.)
 9. The fashion industry is notoriously cut-throat, with designers constantly competing to be the most innovative. (Moda endüstrisi ünlü bir şekilde acımasızdır, tasarımcılar sürekli olarak en yenilikçi olmak için yarışırlar.)
 10. She’s been described as a cut-throat entrepreneur who will stop at nothing to achieve her goals. (Hedeflerine ulaşmak için hiçbir şeyden çekinmeyen bir girişimci olarak tanımlanmıştır.)
 11. The publishing industry is cut-throat, with publishers vying for the next big hit. (Yayıncılık endüstrisi acımasızdır, yayıncılar bir sonraki büyük hit için yarışırlar.)
 12. He’s got a cut-throat sense of humor that not everyone appreciates. (Herkesin takdir etmediği acımasız bir mizah anlayışı var.)
 13. The music industry is notoriously cut-throat, with record labels always looking for the next big thing. (Müzik endüstrisi ünlü

şekilde acımasızdır, plak şirketleri her zaman bir sonraki büyük şeyi ararlar.)
14. The legal profession can be cut-throat, with lawyers fighting for every advantage they can get. (Hukuk mesleği acımasız olabilir, avukatlar elde edebilecekleri her avantaj için mücadele ederler.)

 1. The world of sports is often cut-throat, with athletes competing fiercely for championships and endorsements. (Spor dünyası sık sık acımasızdır, sporcular şampiyonluklar ve sponsorluklar için sert bir şekilde yarışırlar.)
 2. He’s got a cut-throat mentality in everything he does, which sometimes rubs people the wrong way. (Her şeyi acımasız bir zihniyetle yapıyor, bu bazen insanları yanlış anlamalarına neden oluyor.)
 3. The fashion industry is notorious for its cut-throat business practices, with many designers resorting to stealing ideas from each other. (Moda endüstrisi, birçok tasarımcının birbirinden fikir çalmaya başvurduğu acımasız iş uygulamalarıyla ünlüdür.)
 4. The world of startups can be cut-throat, with entrepreneurs fighting for funding and market share. (Girişimcilik dünyası acımasız olabilir, girişimciler fon ve pazar payı için mücadele ederler.)
 5. The world of academia can be cut-throat, with professors competing for funding and tenure. (Akademi dünyası acımasız olabilir, profesörler fon ve kalıcılık için yarışırlar.)
 6. The fashion industry is cut-throat, with models often subjected to intense competition and criticism. (Moda endüstrisi acımasızdır, modeller genellikle yoğun rekabete ve eleştirilere maruz kalırlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.