Misery İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Misery İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Misery (Acı, Sıkıntı) İle İlgili Cümleler

Misery, a feeling of great unhappiness or suffering.

 1. The loss of her husband brought her great misery. (Kocasını kaybetmek ona büyük acı verdi.)
 2. He lived in misery for many years after his accident. (Kazasından sonra uzun yıllar boyunca acı içinde yaşadı.)
 3. The poverty and misery of the people in that region are heartbreaking. (O bölgedeki insanların yoksulluğu ve acısı yürek burkucu.)
 4. She tried to hide her misery from her children. (Çocuklarından acısını saklamaya çalıştı.)
 5. He drowned his misery in alcohol. (Acısını alkolle unutmaya çalıştı.)
 6. They were all shocked by the misery they saw in the refugee camp. (Mülteci kampında gördükleri acı karşısında hepsi şok oldu.)
 7. The misery of war is felt by all who experience it. (Savaşın acısı, deneyimleyen herkes tarafından hissedilir.)
 8. Her face was etched with misery and despair. (Yüzünde acı ve umutsuzluk izleri vardı.)
 9. Despite her outward success, she was consumed by misery and self-doubt. (Dışarıdan başarılı görünmesine rağmen, acı ve kendine güvensizlik tarafından tüketildi.)
 10. The misery of losing a child is unimaginable. (Bir çocuğu kaybetmenin acısı hayal edilemez.)
 11. He felt a deep sense of misery and hopelessness. (Derin bir acı ve umutsuzluk hissetti.)
 12. The movie portrayed the misery and despair of the Great Depression. (Film, Büyük Buhran’ın acısını ve umutsuzluğunu anlatıyordu.)
 13. She tried to distract herself from her misery by immersing herself in her work. (İşine kendisini vererek, acısından kendini uzaklaştırmaya çalıştı.)
 14. The misery of losing his job was compounded by the fact that he had a family to support. (İşini kaybetmenin acısı, ailesine bakmak zorunda olması nedeniyle daha da arttı.)
 15. The old woman lived in misery and solitude for the rest of her life. (Yaşlı kadın, geri kalan ömrünü acı ve yalnızlık içinde yaşadı.)
 16. His drug addiction only added to his misery. (Uyuşturucu bağımlılığı, acısını artırdı.)
 17. The misery of the famine was evident in the emaciated bodies of the people. (Kıtlığın acısı, insanların zayıf bedenlerinde açıkça görülüyordu.)
 18. He was overwhelmed by a sense

of misery and despair as he watched his dreams crumble. (Hayallerinin yıkılışını izlerken, derin bir acı ve umutsuzlukla boğuldu.)
19. The family was plunged into misery when their home was destroyed by a natural disaster. (Doğal afet nedeniyle evleri yıkılınca, aile acı içinde kaldı.)

 1. She couldn’t escape the misery of her past and it haunted her for years. (Geçmişinin acısından kaçamadı ve yıllarca onu rahatsız etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.