Toil İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Toil İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Toil Nedir?


Toil, zahmetli ve yorucu işlerle uğraşmak anlamına gelir. Genellikle fiziksel olarak zorlayıcı olan işlerde yoğun çaba sarf etmek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. I have been toiling all day in the garden. (Tüm gün bahçede çalışıyorum.)
 2. He toiled for years to build his own business. (Kendi işini kurmak için yıllarca çalıştı.)
 3. She toiled away at her desk, trying to finish her report. (Raporunu bitirmeye çalışarak masasında didindi.)
 4. The farmers toiled under the scorching sun to harvest their crops. (Çiftçiler, tarlalarındaki ürünleri toplamak için yakıcı güneş altında çalıştılar.)
 5. He toiled tirelessly to provide for his family. (Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalıştı.)
 6. The construction workers toiled all day to finish the project on time. (İnşaat işçileri, projeyi zamanında bitirmek için tüm gün çalıştılar.)
 7. She toiled over her painting for weeks, trying to get every detail perfect. (Her ayrıntıyı mükemmel hale getirmeye çalışarak haftalar boyunca resmine didindi.)
 8. The miners toiled deep underground to extract valuable minerals. (Değerli mineralleri çıkarmak için madenciler derinlerde çalıştılar.)
 9. He toiled for hours in the kitchen to prepare the perfect meal. (Mükemmel yemek hazırlamak için saatlerce mutfağında çalıştı.)
 10. The athletes toiled hard in their training to prepare for the competition. (Yarışmaya hazırlanmak için sporcular antrenmanlarında sıkı çalıştılar.)
 11. She toiled day and night to finish her thesis on time. (Tezini zamanında bitirmek için gece gündüz çalıştı.)
 12. The fishermen toiled on their boats to catch enough fish for their families. (Ailelerinin geçimini sağlamak için balıkçılar teknelerinde çalıştılar.)
 13. He toiled in the factory to provide for his children’s education. (Çocuklarının eğitimini karşılamak için fabrikada çalıştı.)
 14. The volunteers toiled tirelessly to clean up the park after the festival. (Festivalden sonra parkı temizlemek için gönüllüler yorulmadan çalıştılar.)
 15. She toiled in the fields all day, harvesting the crops by hand. (Tüm gün elle ürünleri toplamak için tarlalarda çalıştı.)
 16. The construction workers toiled through the night to finish the project before the deadline. (Süreyi dolmadan projeyi bitirmek için inşaat işçileri gece boyunca çalıştılar.)
 17. He toiled for years to save enough money to buy his dream car. (Hayalindeki arabayı almak için yıllarca çalıştı.)
 18. The artists toiled for months to create the masterpiece that would make them famous. (Ünlü olacak

olacak şaheseri yaratmak için sanatçılar aylar boyunca çalıştılar.)
19. She toiled in the hot kitchen all day to prepare the perfect Thanksgiving meal. (Mükemmel Şükran Günü yemeğini hazırlamak için tüm gün sıcak mutfakta çalıştı.)

 1. The farmers toiled in the fields, battling the drought to keep their crops alive. (Kuraklıkla mücadele ederek ürünlerini yaşatmak için çiftçiler tarlalarda çalıştılar.)

(Tüm örnek cümleler HTML etiketleriyle yazılmıştır. İngilizce cümleler kalın ve mavi renkte, Türkçe çeviriler ise normal yazı tipiyle belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.