Cuban İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cuban İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cuban İle İlgili Cümleler

Anlamı: Küba ile ilgili, Kübalı.

 1. Cuban cigars are known for their unique flavor and aroma. (Kübalı puroları benzersiz lezzetleri ve aromalarıyla tanınırlar.)
 2. My favorite dish is Cuban rice and beans. (En sevdiğim yemek Küba usulü pirinç ve fasulye.)
 3. The Cuban Revolution brought significant changes to the country. (Küba Devrimi ülkeye önemli değişiklikler getirdi.)
 4. We listened to some great Cuban music at the club last night. (Dün gece kulüpte harika Küba müzikleri dinledik.)
 5. Ernest Hemingway was a frequent visitor to Cuban bars and cafes. (Ernest Hemingway, Küba barlarına ve kafelerine sık sık ziyaretçi olurdu.)
 6. The Cuban flag features blue and white stripes and a red triangle with a white star. (Küba bayrağı mavi ve beyaz çizgilerle ve beyaz bir yıldızla çevrili kırmızı bir üçgen içerir.)
 7. My friend went on a Cuban vacation and had a great time. (Arkadaşım Küba tatiline çıktı ve harika zaman geçirdi.)
 8. The Cuban Missile Crisis was a major event in Cold War history. (Küba Füze Krizi Soğuk Savaş tarihinde önemli bir olaydı.)
 9. I learned some basic Cuban dance steps at the salsa class. (Salsa sınıfında temel Küba dans adımları öğrendim.)
 10. Havana is the capital city of Cuba. (Havana, Küba‘nın başkentidir.)
 11. The Cuban people are known for their hospitality and warmth. (Kübalı insanlar misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarıyla tanınırlar.)
 12. I would love to visit Cuba someday and experience the culture firsthand. (Küba‘yı bir gün ziyaret et

mek ve kültürü ilk elden deneyimlemek isterim.)
13. The Cuban economy has struggled in recent years due to various factors. (Son yıllarda çeşitli faktörler nedeniyle Küba ekonomisi zorluklarla karşılaştı.)

 1. The Cuban education system is highly regarded for its emphasis on literacy and equality. (Küba eğitim sistemi okur yazarlık ve eşitlik üzerine olan vurgusu nedeniyle çok saygın bir konumdadır.)
 2. I tried some Cuban coffee for the first time and it was amazing. (İlk kez Küba kahvesi denedim ve harikaydı.)
 3. The Cuban people have a rich history and culture. (Kübalı insanların zengin bir tarihi ve kültürü vardır.)
 4. The Cuban healthcare system is recognized for its focus on preventative care. (Küba sağlık sistemi önleyici bakıma odaklanması nedeniyle tanınır.)
 5. I saw a Cuban art exhibit at the museum and was impressed by the creativity and talent of the artists. (Müzede Küba sanat sergisi gördüm ve sanatçıların yaratıcılığı ve yeteneğinden etkilendim.)
 6. Cuban cuisine is a fusion of Spanish, African, and Caribbean flavors. (Küba mutfağı İspanyol, Afrika ve Karayip lezzetlerinin birleşiminden oluşur.)
 7. I read a book about the Cuban Revolution and gained a better understanding of its impact on the country. (Küba Devrimi hakkında bir kitap okudum ve ülke üzerindeki etkisini daha iyi anladım.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.