Military İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Military İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Military (Askeri)

Military kelimesi, askeri ile ilgili olan her şeyi ifade eder. Bu, askerler, silahlar, savaş, askeri stratejiler, ekipmanlar, taktikler ve daha pek çok şeyi kapsayabilir.

Örnek cümleler:

 1. The military base is located in the outskirts of the city. (Askeri üs, şehrin dış kesimlerinde bulunuyor.)
 2. I have a friend who serves in the military. (Askeri hizmet veren bir arkadaşım var.)
 3. The military operation was a success. (Askeri operasyon başarılı oldu.)
 4. Military personnel are required to follow strict protocols. (Askeri personelin sıkı protokollere uyması gerekiyor.)
 5. The military uses various weapons for combat. (Askeri, savaş için çeşitli silahlar kullanır.)
 6. The military convoy made its way through the desert. (Askeri konvoy, çölün içinden geçti.)
 7. Military intelligence played a crucial role in the war. (Askeri istihbarat, savaşta hayati bir rol oynadı.)
 8. The military conducted a training exercise in the mountains. (Askeri, dağlarda bir eğitim tatbikatı yaptı.)
 9. The military is responsible for defending the country. (Askeri, ülkeyi savunmakla sorumludur.)
 10. The military uses drones for surveillance purposes. (Askeri, gözetim amaçlı drone’ları kullanır.)
 11. The military strategy was well-planned. (Askeri strateji, iyi planlandı.)
 12. The military academy provides education and training for future officers. (Askeri akademi, gelecekteki subaylar için eğitim ve öğretim sağlar.)
 13. The military deployed troops to the border. (Askeri, birlikleri sınır bölgesine gönderdi.)
 14. Military leaders held a meeting to discuss the current situation. (Askeri liderler, mevcut durumu tartışmak için bir toplantı düzenledi.)
 15. The military has advanced technology for communication. (Askeri, iletişim için ileri teknolojiye sahiptir.)
 16. The military hospital provides medical care for injured soldiers. (Askeri hastane, yaralı askerlere tıbbi bakım sağlar.)
 17. The military helicopter flew over the city. (Askeri helikopter, şehrin üzerinden uçtu.)
 18. The military outpost was attacked by enemy forces. (Askeri karakol, düşman kuvvetleri tarafından saldırıya uğradı.)
 19. The military has a strict chain of command. (Askeri, sıkı bir komuta zincirine sahiptir.)
 20. Military service is mandatory for young men in some countries. (Bazı ülkelerde, genç erkekler için askerlik hizmeti zorunludur.)
 1. The military has a strong presence in the region. (Askeri, bölgede güçlü bir varlığa sahiptir.)
 2. The military has special forces for special missions. (Askeri, özel görevler için özel kuvvetlere sahiptir.)
 3. The military is well-trained and disciplined. (Askeri, iyi eğitimli ve disiplinlidir.)
 4. Military veterans are honored for their service to the country. (Askeri gaziler, ülkeye hizmetleri için onurlandırılır.)
 5. The military is constantly updating its equipment. (Askeri, ekipmanlarını sürekli güncelliyor.)
 6. The military checkpoint stops vehicles for inspection. (Askeri kontrol noktası, araçları incelemek için durdurur.)
 7. The military played a key role in restoring peace to the region. (Askeri, bölgeye barışı yeniden sağlamada önemli bir rol oynadı.)
 8. Military exercises are held regularly to maintain readiness. (Askeri tatbikatlar, hazırlıklarını sürdürmek için düzenli olarak yapılır.)
 9. The military has a variety of specialized units. (Askeri, çeşitli özel birimlere sahiptir.)
 10. Military aid was sent to the country after the natural disaster. (Doğal afetin ardından, askeri yardım ülkeye gönderildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.