Metal Ametal Ve Soygazların Özellikleri Nelerdir?

Bu yazımızda metal ametal ve soygazların özellikleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Elementler keşfedildikten sonra bir sınıflandırma yapma ihtiyacı hissedilmiştir. Elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırma yapılırken metal, ametal ve soygaz tanımlamaları oluşmuştur. Doğada bulunan elementler bu üç tanımlama dışında bulunamazlar. Bu nedenle her element ya metal, ya ametal ya da soygazdır.

Elementlerin bu şekilde sınıflandırılması atomik düzeyde bulundukları durumdur. Atomlar, atom altı parçacıklardan meydana gelir. Bunlar proton, nötron ve elektronlardır. Elektronlar atom çekirdeği etrafında dönerler.

Bir elementin, atomik düzeyde bulundurduğu elektron o elementin kimliğini oluşturan unsurlardan biridir. Periyodik Tablo denilen elementler tablosunda bu nedenle dizilimler metal, ametal ve soygaz olarak yapılmıştır. Metaller, geçiş metalleri şeklinde de bulunurlar. Periyodik Cetvel’in sağında yer alırlar. Ametaller, metallerle Soygazlar arasında bulunurlar. Soygazlar ise Periyodik Cetvel’in en sağında bulunurlar.

Metal, Ametal ve Soygazların özellikleri şu şekildedir:

METALLER:

Elektrik ve ısıyı iletirler.

Kendi aralarında alaşım oluştururlar.

Ametallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar.

Elektron verirler.

Periyodik Cetvel’in solunda bulunurlar.

Yüzeyleri parlaktır.

Eğilip bükülebilirler.

AMETALLER:

Elektriği ve ısıyı iletmezler.

Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.

Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.

Elektron alıp verebilirler.

İyonlaşma enerjileri yüksektir.

Periyodik Cetvel’in sağında bulunurlar.

Yüzeyleri mattır.

Kırılgandırlar.

SOYGAZLAR:

Elektron alıp vermezler.

Gaz halinde bulunurlar.

İyonlaşma enerjileri yüksektir.

Periyodik cetvelin en sağında bulunurlar.

Kararlı yapıdadırlar.

Metal Ametal Ve Soygazların Özellikleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.