Mess With İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mess With İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mess with

Türkçe anlamı: bir şeyi ya da birini değiştirmek, bozmak, rahatsız etmek veya kışkırtmak

Örnek cümleler:

 1. Don’t mess with my phone, I have important information in it. (Telefonumla oynaşma, içinde önemli bilgilerim var.)
 2. I warned him not to mess with the electricity, but he didn’t listen. (Elektrikle oynaşmaması konusunda onu uyardım ama dinlemedi.)
 3. She always likes to mess with her hair when she’s nervous. (Sinirli olduğunda saçlarıyla oynama eğiliminde.)
 4. He’s been messing with his computer for hours, trying to fix a bug. (Saatlerdir bilgisayarıyla uğraşıyor, bir hatayı düzeltmeye çalışıyor.)
 5. I wouldn’t mess with that guy if I were you, he’s dangerous. (Sen olsam o adama karışmazdım, o tehlikeli biri.)
 6. The kids always mess with the dog, but he doesn’t seem to mind. (Çocuklar her zaman köpekle oynarlar ama köpek umursamıyor gibi görünüyor.)
 7. She’s been messing with her makeup for hours, trying to get the perfect look. (Mükemmel görünüme sahip olmak için saatlerdir makyajıyla uğraşıyor.)
 8. I don’t want to mess with your plans, but have you considered an alternative? (Planlarına müdahale etmek istemem ama alternatifleri düşündün mü?)
 9. The cat always messes with the curtains, leaving them in a tangled mess. (Kedi her zaman perdelerle oynar ve onları karışık bir halde bırakır.)
 10. He’s not the kind of person you want to mess with, he’s got a short temper. (Onunla uğraşmak istemeyeceğin biri, çabuk sinirleniyor.)
 11. The children were messing with the TV remote and accidentally changed the channel. (Çocuklar TV uzaktan kumandasıyla oynuyorlardı ve yanlışlıkla kanalı değiştirdiler.)
 12. She’s been messing with her phone all day, scrolling through social media. (Tüm gün

sosyal medyada gezinerek telefonuyla oynuyor.)
13. Don’t mess with the thermostat, the temperature is set just right. (Termostatla oynamayın, sıcaklık tam olarak ayarlanmış.)

 1. He was caught messing with the company’s financial records and was fired. (Şirketin finansal kayıtlarıyla uğraştığı yakalandı ve işten çıkarıldı.)
 2. I don’t want to mess with your plans, but have you thought about the potential risks? (Planlarına müdahale etmek istemem ama potansiyel riskleri düşündün mü?)
 3. The kids were messing with the garden hose and got completely soaked. (Çocuklar bahçe hortumuna oynuyorlardı ve tamamen ıslak oldular.)
 4. I accidentally messed with the settings on my computer and now everything looks different. (Bilgisayar ayarlarıyla yanlışlıkla uğraştım ve şimdi her şey farklı görünüyor.)
 5. He’s been messing with his guitar for hours, trying to write a new song. (Yeni bir şarkı yazmaya çalışırken saatlerdir gitarıyla uğraşıyor.)
 6. The cat loves to mess with the plants, knocking over pots and chewing on leaves. (Kedi bitkilerle oynamaktan hoşlanır, saksıları devirir ve yaprakları çiğner.)
 7. I don’t want to mess with the recipe, but I think a pinch of salt would enhance the flavor. (Tarifle oynamak istemiyorum ama bir tutam tuzun lezzeti arttıracağını düşünüyorum.)

Bu cümlelerde “mess with” kelime grubunun birçok farklı anlamı ve kullanımı vardır. Ancak hepsinde ortak olan bir şey, bir şeyi değiştirmek, bozmak, rahatsız etmek veya kışkırtmak anlamına gelir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.