Therapeutic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Therapeutic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Therapeutic

Therapeutic kelimesi Türkçe’de “Tedavi edici, iyileştirici” anlamına gelir.

 1. I find painting to be very therapeutic. (Boya yapmanın çok iyileştirici olduğunu düşünüyorum.)
 2. He received therapeutic treatment for his back pain. (Sırt ağrısı için tedavi edici bir tedavi aldı.)
 3. The therapist suggested some therapeutic exercises. (Terapist, bazı tedavi edici egzersizler önerdi.)
 4. Gardening can be a very therapeutic hobby. (Bahçe işleri yapmak çok tedavi edici bir hobidir.)
 5. The therapeutic properties of yoga have been widely recognized. (Yoganın iyileştirici özellikleri geniş çapta kabul görmüştür.)
 6. She went to a therapeutic retreat to focus on her mental health. (Zihinsel sağlığına odaklanmak için terapi odaklı bir kaçamak yaptı.)
 7. The therapist recommended a therapeutic massage for his muscle tension. (Terapist, kas gerginliği için tedavi edici bir masaj önerdi.)
 8. Cognitive-behavioral therapy is a widely used therapeutic technique. (Bilişsel-davranışçı terapi yaygın olarak kullanılan bir tedavi tekniğidir.)
 9. Aromatherapy is a popular form of therapeutic treatment. (Aromaterapi, popüler bir tedavi şeklidir.)
 10. Music therapy can be a very effective form of therapeutic treatment. (Müzik terapisi, çok etkili bir tedavi şekli olabilir.)
 11. The therapist used therapeutic hypnosis to help him quit smoking. (Terapist, sigarayı bırakmasına yardımcı olmak için tedavi edici hipnoz kullandı.)
 12. The therapeutic benefits of meditation have been widely studied. (Meditasyonun iyileştirici faydaları geniş çapta araştırılmıştır.)
 13. She found journaling to be a very therapeutic way to cope with her anxiety. (Anksiyetesini başa çıkmak için günlük yazmanın çok terapötik bir yol olduğunu buldu.)
 14. Animal-assisted therapy can be a very effective form of therapeutic treatment. (Hayvan destekli terapi, çok etkili bir tedavi şekli olabilir.)
 15. The therapist used therapeutic storytelling to help her overcome her trauma. (Terapist, travmasını yenmesine yardımcı olmak için tedavi edici bir anlatı kullanmıştı.)
 16. Mindfulness-based therapy is a popular form of therapeutic treatment. (Farkındalık temelli terapi, popüler bir tedavi şeklidir.)
 17. She took up running as a therapeutic way to deal with her depression. (Depresyonuyla başa çıkmak için koşmaya başladı.)
 18. The therapeutic effects of nature have been widely studied. (Doğanın iyileştirici etkileri geniş çapta araştırılmıştır.)
 19. Art therapy can be a very effective form of therapeutic treatment for children. (Sanat terapisi, çocuklar için çok etkili bir tedavi şekli olabilir.)
 20. The therapist used therapeutic role-playing to help him with his social anxiety. (Terapist

, sosyal anksiyetesine yardımcı olmak için tedavi edici rol yapma kullanmıştı.)

Bu örnek cümlelerde “therapeutic” kelimesi çeşitli tedavi ve iyileştirme yöntemlerini ifade etmek için kullanılmıştır. Terapötik egzersizler, masaj, hikaye anlatımı, sanat terapisi, müzik terapisi ve aromaterapi gibi çeşitli terapötik yöntemler listelenmiştir. Terapi odaklı kaçamak, doğanın iyileştirici etkileri ve hayvan destekli terapi gibi farklı terapötik uygulamalar da bahsedilmiştir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.