Mark İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mark İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mark – İşaret, İz, İşaretlemek

 1. I put a mark on the page where I stopped reading. (Ben okumayı bıraktığım sayfaya işaret koydum.)
 2. The artist left his mark on the painting with his signature. (Sanatçı, imzasıyla tabloya izini bıraktı.)
 3. Please mark the correct answer on your test paper. (Lütfen sınav kağıdındaki doğru cevabı işaretleyin.)
 4. The football field is marked with white lines. (Futbol sahası beyaz çizgilerle işaretlenmiştir.)
 5. The teacher marked the student absent. (Öğretmen öğrenciyi yok olarak işaretledi.)
 6. The stain on the carpet left a mark. (Halıdaki leke iz bıraktı.)
 7. He marked the occasion by giving a speech. (Olayı konuşma yaparak işaretledi.)
 8. The ship left a deep mark on the ocean floor. (Gemi, okyanus tabanında derin bir iz bıraktı.)
 9. We need to mark the boxes with fragile items. (Kırılgan eşyaların bulunduğu kutuları işaretlememiz gerekiyor.)
 10. The company put its mark on the industry with innovative products. (Şirket, yenilikçi ürünleriyle sektörde iz bıraktı.)
 11. She always wears a distinctive mark on her clothing. (O, her zaman kıyafetlerinde belirgin bir iz taşır.)
 12. The builder marked out the plot of land for the house. (İnşaatçı ev için arazi parçasını işaretledi.)
 13. He left a mark on the company’s reputation with his dishonest behavior. (Dürüst olmayan davranışlarıyla şirketin itibarına iz bıraktı.)
 14. The marathon route is marked with signs. (Maraton rotası işaretlerle belirtilir.)
 15. The history of the region is marked by conflict. (Bölgenin tarihi çatışmalarla iz bırakmıştır.)
 16. The company uses a special logo as its mark. (Şirket, işareti olarak özel bir logoyu kullanır.)
 17. The target was marked with a red X. (Hedef kırmızı X işaretiyle işaretlendi.)
 18. She marked her calendar for the important appointment. (O, önemli randevusunu takvimine işaretledi.)
 19. The monument marks the site of an important battle. (Anıt, önemli bir savaşın yapıldığı yeri işaret eder.)
 20. The police marked the area with caution tape. (Polis, dikkatli bölgesini uyarı bantlarıyla işaretledi.)

Mark – Not etmek, İzlemek

 1. Please mark down the time of the meeting in your calendar. (Lütfen toplantının saatini takvimine not edin.)
 2. The doctor marked down the patient’s symptoms in their chart. (Doktor hastanın semptomlarını kaydetti.)
 3. She always marks her progress in her fitness journal. (O, her zaman fitness günlüğünde ilerlemesini izler.)
 4. The teacher marked the essay down for grammatical errors. (Öğretmen, makaledeki dilbilgisi hataları nedeniyle notunu düşürdü.)
 5. I marked the trail so we wouldn’t get lost. (Kaybolmamak için rotayı izledim.)
 6. The supervisor marked the employee absent for not showing up to work. (Denetçi, çalışana işe gelmediği için yok yazdı.)
 7. He always marks the important dates on his calendar. (O, her zaman önemli tarihleri takviminde işaretler.)
 8. The inspector marked the building as unsafe. (Müfettiş, binayı güvensiz olarak işaretledi.)
 9. She marked the book with post-it notes for important passages. (O, önemli bölümler için kitabı post-it notlarıyla işaretledi.)
 10. The referee marked the ball out of bounds. (Hakem topu oyun dışına işaretledi.)
 11. He marked the scorecard for the golf game. (Golf oyunu için skor kartını işaretledi.)
 12. The editor marked the manuscript with corrections. (Editör, düzeltmelerle el yazmasını işaretledi.)
 13. They marked their progress in learning a new language with a chart. (Yeni bir dil öğrenme ilerlemelerini bir çizelgeyle işaretlediler.)
 14. The archaeologist marked the location of the ancient ruins. (Arkeolog, antik kalıntıların yerini işaretledi.)
 15. The coach marked the plays on the whiteboard. (Antrenör, oyunları beyaz tahtaya işaretledi.)
 16. She marked the routes on the map for the hiking trip. (O, yürüyüş gezisi için rotaları haritaya işaretledi.)
 17. The scientist marked the variables in the experiment. (Bilim adamı, deneydeki değişkenleri işaretledi.)
 18. He marked the prices on the items for sale. (Satılık ürünlerin fiyatlarını işaretledi.)
 19. The project manager marked the milestones for the project. (Proje yöneticisi, projenin kilometre taşlarını işaretledi.)
 20. The detective marked the evidence for the crime scene. (Dedektif, suç yeri için kanıtları işaretledi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.