Counterpart İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Counterpart İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Counterpart (Eşdeğer) İle İlgili Örnek Cümleler:

Counterpart kelimesi, birinin ya da bir şeyin eşdeğerini ifade etmek için kullanılır. İşte counterpar ile ilgili örnek cümleler:

 1. My counterpart in the other department is responsible for sales.
  (Temsilcimiz diğer bölümde satışlardan sorumludur.)

 2. The new CEO is looking to meet his counterpart at the rival company.
  (Yeni CEO, rakip şirketteki muadilini tanımak istiyor.)

 3. The French version of the document should have an English counterpart.
  (Dokümanın Fransızca versiyonu, İngilizce muadili olmalıdır.)

 4. My best friend is my counterpart in every way.
  (En iyi arkadaşım her bakımdan benim eşdeğerimdir.)

 5. The author’s counterpart in the movie adaptation is very different from the book.
  (Yazarın muadili olan film uyarlamasındaki karakter, kitaptakinden çok farklı.)

 6. The female counterpart of Superman is Supergirl.
  (Süpermen’in kadın muadili Supergirl’dür.)

 7. In nature, every male has a female counterpart for reproduction.
  (Doğada, her erkeğin üremesi için bir dişi muadili vardır.)

 8. My counterpart in the finance department is the CFO.
  (Finans departmanındaki muadilimiz CFO’dur.)

 9. The counterpart of the US president in China is the General Secretary of the Communist Party.
  (Amerikan başkanının Çin’deki muadili, Komünist Parti Genel Sekreteridir.)

 10. The company’s growth in the US needs to be matched by its counterpart in Europe.
  (Şirketin ABD’deki büyümesi, Avrupa’daki eşdeğerini karşılamalıdır.)

 11. The male counterpart of a queen is a king.
  (Bir kraliçenin erkek muadili bir kraldır.)

 12. The product’s online counterpart is not as popular as the physical version.
  (Ürünün çevrimiçi muadili, fiziksel versiyonu kadar popüler değil.)

 13. The department’s supervisor is the counterpart of the team leader.
  (Bölümün gözetmeni, takım liderinin muadilidir.)

 14. The TV show’s counterpart in the UK is very different from the US version.
  (İngiltere’deki TV şovunun muadili, ABD versiyonundan çok farklıdır.)

 15. The book’s film adaptation has a female counterpart for the main character.
  (Kitabın film uyarlamasında ana karakterin bir dişi muadili var.)

 16. The company’s male counterpart in Japan is a major competitor.
  (Şirketin Japonya’daki erkek muadili büyük bir rakiptir.)

 17. The president’s counterpart in Russia is the Prime Minister.
  (Rusya’da başkanın muadili, Başbakan’dır.)

 18. The two languages have many words that are counterparts of each other.
  (İki dil arasında birbirinin muadili çok kelime vardır.)

 19. The software has a Mac counterpart that works just as well as the Windows

counterpart.
(Yazılımın Mac muadili, Windows’a eşit derecede iyi çalışır.)

 1. The female counterpart of James Bond is often referred to as a Bond girl.
  (James Bond’un kadın muadili genellikle Bond kızı olarak adlandırılır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.