Counterinsurgency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Counterinsurgency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Counterinsurgency Nedir?

Counterinsurgency, bir isyancı grup veya terör örgütüne karşı mücadele etmek için kullanılan bir stratejidir. Bu strateji, sivil nüfusun desteğini kazanmak ve isyanın temel nedenlerini ele almak yoluyla başarılı olmaya çalışır.

Örnek cümleler:

 1. The military used counterinsurgency tactics to combat the rebel forces. (Askeri, isyancı güçleriyle mücadele etmek için karşı isyan taktiklerini kullandı.)
 2. The government is implementing a new counterinsurgency plan in the region. (Hükümet, bölgede yeni bir karşı isyan planı uyguluyor.)
 3. The success of the counterinsurgency operation relied heavily on gaining the trust of the local population. (Karşı isyan operasyonunun başarısı, yerel halkın güvenini kazanmaya çok bağlıydı.)
 4. Counterinsurgency forces must be trained in both military tactics and diplomacy. (Karşı isyan güçleri hem askeri taktikler hem de diplomasi konusunda eğitilmelidir.)
 5. The counterinsurgency campaign focused on cutting off the rebels’ supply lines. (Karşı isyan kampanyası, isyancıların tedarik hatlarını kesmeye odaklandı.)
 6. Counterinsurgency operations often require a long-term commitment from the government. (Karşı isyan operasyonları genellikle hükümetten uzun vadeli bir taahhüt gerektirir.)
 7. The success of the counterinsurgency effort depended on the effectiveness of the intelligence gathering. (Karşı isyan çabasının başarısı, istihbarat toplamanın etkililiğine bağlıydı.)
 8. The military commander had to balance the use of force with the need for counterinsurgency measures. (Askeri komutan, güç kullanımı ile karşı isyan önlemlerinin gerekliliği arasında denge kurmak zorunda kaldı.)
 9. Counterinsurgency efforts often involve cooperation between multiple government agencies. (Karşı isyan çabaları genellikle birden fazla hükümet kurumu arasında işbirliğini gerektirir.)
 10. The counterinsurgency strategy focused on winning the hearts and minds of the local population. (Karşı isyan stratejisi, yerel halkın kalplerini ve zihinlerini kazanmaya odaklandı.)
 11. The military used a combination of military force and political measures in their counterinsurgency campaign. (Askeri, karşı isyan kampanyalarında askeri güç ve politik önlemlerin bir kombinasyonunu kullandı.)
 12. Counterinsurgency operations can be very difficult in areas with rugged terrain. (Karşı isyan operasyonları, engebeli arazi bölgelerinde çok zor olabilir.)
 13. The counterinsurgency effort was hindered by corruption within the local government. (Karşı isyan çabası, yerel hükümetteki yolsuzluklar nedeniyle engellendi.)
 14. The military had to adapt their counterinsurgency tactics to

the changing tactics of the rebel forces. (Askeri, isyancı güçlerin değişen taktiklerine uygun olarak karşı isyan taktiklerini adapte etmek zorunda kaldı.)
15. The counterinsurgency operation was successful in isolating the rebel forces from their support base. (Karşı isyan operasyonu, isyancı güçleri destekleyen temel kaynaklarından izole etmeyi başardı.)

 1. Counterinsurgency measures are often criticized for their heavy reliance on military force. (Karşı isyan önlemleri, askeri güce aşırı bağımlılıkları nedeniyle sık sık eleştirilirler.)
 2. The success of the counterinsurgency campaign depended on the cooperation of the local population. (Karşı isyan kampanyasının başarısı, yerel halkın işbirliğine bağlıydı.)
 3. The military had to establish a strong presence in the region to carry out effective counterinsurgency measures. (Askeri, etkili karşı isyan önlemlerini yürütmek için bölgede güçlü bir varlık kurmak zorunda kaldı.)
 4. Counterinsurgency tactics require a deep understanding of the local culture and customs. (Karşı isyan taktikleri, yerel kültür ve geleneklere derin bir anlayış gerektirir.)
 5. The success of the counterinsurgency operation was a major turning point in the region’s stability. (Karşı isyan operasyonunun başarısı, bölgenin istikrarı için büyük bir dönüm noktasıydı.)

(Türkçe çevirileri ise cümlelerin altında yazmaktadır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.