Late Comer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Late Comer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Late Comer Nedir?

Late comer, kelime anlamı olarak “geç gelen” anlamına gelir. Bu ifade, bir etkinliğe veya bir yere gitmek için belirlenmiş zaman diliminden sonra gelen kişiyi tanımlamak için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. She’s always the late comer to our meetings.
  (O, toplantılarımıza her zaman geç gelen kişi.)
 2. The late comer missed the beginning of the movie.
  (Geç gelen, film başlangıcını kaçırdı.)
 3. I’m sorry I’m a late comer to the party.
  (Partiye geç geldiğim için üzgünüm.)
 4. The late comer was embarrassed to walk in when everyone was already seated.
  (Geç gelen, herkesin zaten oturduğu bir anda içeri girmekten utanmıştı.)
 5. Being a late comer to class always meant missing out on important information.
  (Sınıfa geç gelen olmak her zaman önemli bilgileri kaçırmak anlamına gelirdi.)
 6. The late comer had to wait until the break to be seated.
  (Geç gelen, araya kadar oturmak için beklemek zorunda kaldı.)
 7. As a late comer, I had to take the back seat.
  (Geç gelen olarak arka sıraya oturmam gerekti.)
 8. The late comer apologized for disrupting the class.
  (Geç gelen, sınıfı rahatsız ettiği için özür diledi.)
 9. The late comer was surprised to find out that the meeting had already started.
  (Geç gelen, toplantının zaten başladığını öğrenince şaşırdı.)
 10. Being a late comer is not a good impression to make on your boss.
  (Geç gelen olmak, patronuna iyi bir izlenim bırakmak için iyi değildir.)
 11. The late comer ran into the classroom, out of breath.
  (Geç gelen, nefes nefese sınıfa koştu.)
 12. The late comer’s arrival disrupted the speaker’s train of thought.
  (Geç gelenin varışı, konuşmacının düşünce akışını bozdu.)
 13. The late comer was mortified to see that everyone had already finished eating.
  (Geç gelen, herkesin yemeğini zaten bitirdiğini görmekten utandı.)
 14. The late comer’s tardiness caused the team to start the project later than planned.
  (Geç gelenin gecikmesi, takımın proje planlanandan daha sonra başlamasına neden oldu.)
 15. The late comer was grateful for the extra effort the teacher made to catch them up on what they missed.
  (Geç gelen, kaçırdığı şeyleri telafi etmek için öğretmenin gösterdiği ekstra çaba için minnettar oldu.)
 16. Being a late comer meant missing out on the front row seats.
  (Geç gelen olmak, ön sıralard
 1. The late comer realized that their lateness had caused inconvenience for others.
  (Geç gelen, geç kalmalarının diğerleri için rahatsızlık yarattığının farkına vardı.)
 2. The late comer struggled to catch up with the class after missing the first few weeks.
  (Geç gelen, ilk birkaç haftayı kaçırdıktan sonra sınıfın gerisinde kalmakta zorlandı.)
 3. The late comer’s apology was sincere and heartfelt.
  (Geç gelenin özrü samimi ve içtenydi.)
 4. Being a late comer to the job interview was a bad start to the interview process.
  (İş görüşmesine geç kalmak, görüşme sürecine kötü bir başlangıç yapmak demekti.)

Türkçe Karşılıkları:

 • geç gelen kişi
 • filmin başlangıcını kaçıran
 • partiye geç gelen
 • herkesin oturduğu bir anda içeri giren
 • önemli bilgileri kaçırmak anlamına gelen sınıfa geç gelen
 • araya kadar oturmak için bekleyen
 • arka sıraya oturan
 • sınıfı rahatsız ettiği için özür dileyen
 • toplantının zaten başladığını öğrenince şaşıran
 • patronuna iyi bir izlenim bırakmak için iyi olmayan geç kalan kişi
 • nefes nefese sınıfa koşan
 • konuşmacının düşünce akışını bozan
 • herkesin yemeğini zaten bitirdiğini görmekten utanan
 • takımın planlanandan daha sonra başlamasına neden olan
 • kaçırdıklarını telafi etmek için öğretmenin gösterdiği ekstra çaba için minnettar olan
 • ön sıraları kaçırmak anlamına gelen geç gelen kişi
 • geç kalmalarının diğerleri için rahatsızlık yarattığının farkında olan
 • ilk birkaç haftayı kaçırdıktan sonra sınıfın gerisinde kalmakta zorlanan
 • samimi ve içten olan özrü
 • iş görüşmesine geç kalmak anlamına gelen kötü bir başlangıç

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.