Lastingness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lastingness İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lastingness

Lastingness, Türkçe karşılığıyla “dayanıklılık” veya “kalıcılık” anlamına gelir. Bir şeyin uzun süre devam etmesi veya varlığını sürdürmesi anlamını taşır.

Örnek cümleler:

 1. The lastingness of their friendship was evident in the way they supported each other through tough times. (Arkadaşlıklarının dayanıklılığı, zor zamanlarda birbirlerine destek oldukları şekilde açıkça görülebilirdi.)
 2. The lastingness of the paint job was impressive; it still looked fresh after five years. (Boya işinin kalıcılığı etkileyiciydi; beş yıl sonra bile hala taze görünüyordu.)
 3. She was worried about the lastingness of their relationship after their first fight. (İlk tartışmalarından sonra ilişkilerinin kalıcılığından endişeliydi.)
 4. The lastingness of the antique furniture was a testament to the quality of the craftsmanship. (Antika mobilyaların kalıcılığı, işçiliğin kalitesinin bir kanıtıydı.)
 5. The lastingness of his legacy was evident in the number of people he had influenced over the years. (Mirasının dayanıklılığı, yıllar boyunca etkilediği insanların sayısında açıkça görülebilirdi.)
 6. The lastingness of the company’s success was due to their commitment to quality and customer satisfaction. (Şirketin başarısının kalıcılığı, kaliteye ve müşteri memnuniyetine verdikleri öneme bağlıydı.)
 7. The lastingness of the building’s structure was tested during the earthquake, and it held up remarkably well. (Binaların yapısının kalıcılığı deprem sırasında test edildi ve oldukça iyi dayandı.)
 8. The lastingness of the tradition was evident in the way it had been passed down from generation to generation. (Geleneklerin kalıcılığı, nesilden nesile nasıl geçirildiğinde açıkça görülebilirdi.)
 9. The lastingness of the singer’s voice was a testament to her talent and dedication. (Şarkıcının sesinin kalıcılığı, yeteneği ve özverisiyle ilgili bir kanıttı.)
 10. The lastingness of their love was evident in the way they looked at each other. (Aşklarının kalıcılığı, birbirlerine nasıl baktıklarında açıkça görülebilirdi.)
 11. The lastingness of the memories was a comfort to her after her father’s death. (Anıların kalıcılığı, babasının ölümünden sonra ona bir teselli oldu.)
 12. The lastingness of the impact of the speech was evident in the standing ovation it received. (Konuşmanın etkisinin kalıcılığı, aldığı ayakta alkıştan açıkça görülebilirdi.)
 13. The lastingness of the book’s message was evident in the way it had been translated into multiple languages. (Kitabın mesajının kalıcılığı, birden fazla dile çevrildiği şekilde açıkça

görülebilirdi.)
14. The lastingness of the team’s success was due to their strong work ethic and cooperation. (Takımın başarısının kalıcılığı, güçlü çalışma etiği ve işbirliğine bağlıydı.)

 1. The lastingness of the flowers was due to the careful attention given to their care. (Çiçeklerin kalıcılığı, bakımına özen gösterilmesine bağlıydı.)
 2. The lastingness of the impact of the pandemic was evident in the way it had changed society forever. (Salgının etkisinin kalıcılığı, toplumu sonsuza kadar değiştirdiği şekilde açıkça görülebilirdi.)
 3. The lastingness of the city’s culture was evident in the numerous historical landmarks and traditions. (Şehrin kültürünün kalıcılığı, sayısız tarihi anıt ve gelenekte açıkça görülebilirdi.)
 4. The lastingness of the impact of technology on society was evident in the way it had transformed communication and information sharing. (Teknolojinin toplum üzerindeki etkisinin kalıcılığı, iletişim ve bilgi paylaşımını nasıl dönüştürdüğü şeklinde açıkça görülebilirdi.)
 5. The lastingness of the artist’s impact on the art world was evident in the number of young artists she had inspired. (Sanat dünyasındaki etkisinin kalıcılığı, ilham verdiği genç sanatçıların sayısında açıkça görülebilirdi.)
 6. The lastingness of the product’s popularity was due to its reliability and usefulness. (Ürünün popülerliğinin kalıcılığı, güvenilirliği ve kullanışlılığına bağlıydı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.