Jobber İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jobber İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jobber

Jobber, bir işin veya işin parçasının yürütülmesi için bireysel olarak işe alınan kişidir.

Örnek Cümleler:

 1. I hired a jobber to help me with my landscaping project. (Benim peyzaj projesine yardım etmesi için bir işçi işe aldım.)
 2. The company decided to hire a jobber for the summer rush. (Şirket, yaz mevsimi için bir işçi işe almaya karar verdi.)
 3. He worked as a jobber for several different companies. (Çeşitli şirketlerde işçi olarak çalıştı.)
 4. The jobber was responsible for delivering the materials to the construction site. (İşçi, malzemeleri inşaat sahasına teslim etmekten sorumluydu.)
 5. The jobber finished the task ahead of schedule. (İşçi, görevi öngörülen süreden önce tamamladı.)
 6. She found a jobber to fix the leak in her roof. (Çatısındaki sızıntıyı düzeltmek için bir işçi buldu.)
 7. The jobber was paid hourly for his work. (İşçi, saatlik olarak çalışması için ödendi.)
 8. The company used a jobber for their seasonal inventory. (Şirket, mevsimsel envanteri için bir işçi kullandı.)
 9. The jobber had years of experience in plumbing. (İşçinin tesisatçılıkta yılların deneyimi vardı.)
 10. The jobber was able to repair the broken fence. (İşçi, kırık çitleri tamir etmeyi başardı.)
 11. He hired a jobber to help him move into his new apartment. (Yeni daireye taşınmasına yardımcı olması için bir işçi işe aldı.)
 12. The jobber was required to have liability insurance. (İşçinin sorumluluk sigortası olması gerekiyordu.)
 13. The jobber was responsible for cleaning the office building. (İşçi, ofis binasını temizlemekten sorumluydu.)
 14. She found a jobber to help her with her catering business. (Catering işine yardım etmesi için bir işçi buldu.)
 15. The jobber was able to fix the faulty electrical wiring. (İşçi, arızalı elektrik tesisatını tamir etmeyi başardı.)
 16. The company hired a jobber to assemble the new furniture. (Şirket, yeni mobilyaları monte etmek için bir işçi işe aldı.)
 17. The jobber was responsible for painting the exterior of the house. (İşçi, evin dışını boyamaktan sorumluydu.)
 18. He used a jobber to mow his lawn every week. (Her hafta çimlerini biçmesi için bir işçi kullandı.)
 19. The jobber was able to fix the leaky faucet. (İşçi, damlayan musluğu tamir etmeyi başardı.)
 20. The company hired a jobber to clean up the job site after the construction was finished.

(Continued from above)

(Yukarıdan devam)

 1. She found a jobber to help her with her home renovation project. (Ev yenileme projesine yardım etmesi için bir işçi buldu.)
 2. The jobber was responsible for delivering the packages to the customers. (İşçi, müşterilere paketleri teslim etmekten sorumluydu.)
 3. He hired a jobber to clean his gutters before the rainy season. (Yağışlı mevsimden önce oluklarını temizlemesi için bir işçi tuttu.)
 4. The jobber was able to fix the malfunctioning air conditioning unit. (İşçi, arızalı klima ünitesini tamir etmeyi başardı.)
 5. The company hired a jobber to install the new security system. (Şirket, yeni güvenlik sistemi kurulumu için bir işçi işe aldı.)
 6. The jobber was responsible for setting up the equipment for the concert. (İşçi, konser için ekipmanları kurmaktan sorumluydu.)
 7. She found a jobber to help her with her online store. (Online mağazasına yardım etmesi için bir işçi buldu.)
 8. The jobber was paid a flat fee for completing the project. (İşçi, projeyi tamamlamak için sabit bir ücret aldı.)
 9. He hired a jobber to fix the broken tiles in his bathroom. (Banyosundaki kırık fayansları tamir etmesi için bir işçi tuttu.)
 10. The jobber was able to install the new light fixtures in the kitchen. (İşçi, yeni ışık armatürlerini mutfakta kurmayı başardı.)

(End of examples)

(Örneklerin sonu)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.