İzmir’in Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir?

Aşağıda İzmir’in ekonomik faaliyetleri nelerdir kısaca olarak ele alacağız.

İzmir, ülkemizin en büyük ekonomilerinden biri olarak bir büyük şehir statüsünde bulunan ildir. İzmir’de yaklaşık beş milyon insan yaşamaktadır. Ülkemizin batısında yer alan İzmir, Ege Bölgesi iklim ve diğer coğrafi özelliklerine sahip olarak belli başlı özellikler taşımaktadır.

İzmir’de hemen her alanda üretim faaliyetleri yapılabilmektedir. Tarım İzmir’de özellikle zeytin, üzüm, haşhaş, turunçgiller, incir bakımından yoğunlukla yapılmaktadır. İzmir’de tarım ile beraber küçükbaş hayvancılık faaliyetleri de yapılmaktadır.

İzmir’in ekonomik faaliyetleri olarak yer altı ve yer üstü doğal kaynak zenginlikleri de bulunmaktadır. Çıkarılan madenler maden ocaklarından taşınarak bölge ve ülke coğrafyalarına götürülmektedir. Bununla beraber İzmir’de sanayi, endüstri, ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim gibi hizmet alanlarında da üretim sağlanmaktadır.

İzmir’in büyük bir şehir statüsünde olması hizmet alanlarının daha da gelişmesini sağlamıştır. Bu bakımdan sağlık, eğitim, sanayi faaliyetleri bakımından İzmir göç alan bir şehir özelliğine sahiptir. İzmir’de doğal limanlar da bulunmakta ve bu nedenle uluslararası ticari faaliyetler de deniz yoluyla sağlanmaktadır.

İzmir’de tarihi olarak bulunan mekanlar geçmişten günümüze korunmakta ve dünya miras listelerinde yer almaktadır. Tarihteki ilk yerleşim yerlerinden olan ve şehir devletlerinin bulunduğu coğrafya, turizm ve kültür faaliyetleri bakımından da ekonomik gelir, kalkınma, gelişme ve büyüme gerçekleştirmektedir.

İzmir’in Ekonomik Faaliyetleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.