İntestines İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İntestines İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Intestines (Bağırsaklar)

Intestines are part of the digestive system that play a vital role in absorbing nutrients from food and eliminating waste from the body.

Here are 20 example sentences using the word “intestines”:

 1. The doctor examined my intestines to see if there were any abnormalities. (Doktor, bağırsaklarımı herhangi bir anormallik olup olmadığını görmek için inceledi.)
 2. The small intestine is where most of the absorption of nutrients takes place. (İnce bağırsak, besinlerin çoğunun emiliminin gerçekleştiği yerdir.)
 3. Digestive enzymes in the intestines help break down food. (Bağırsaklardaki sindirim enzimleri, besinleri parçalamaya yardımcı olur.)
 4. Crohn’s disease is an inflammatory condition that affects the intestines. (Crohn hastalığı, bağırsakları etkileyen bir iltihaplı durumdur.)
 5. The intestines are lined with villi that increase surface area for nutrient absorption. (Bağırsaklar, besin emilimi için yüzey alanını artıran villilerle kaplıdır.)
 6. The large intestine is responsible for absorbing water and electrolytes from the digestive system. (Kalın bağırsak, sindirim sistemi tarafından su ve elektrolitlerin emiliminden sorumludur.)
 7. Some bacteria in the intestines are beneficial for digestive health. (Bağırsaklardaki bazı bakteriler, sindirim sağlığı için faydalıdır.)
 8. A colonoscopy is a medical procedure used to examine the large intestine. (Kolonoskopi, kalın bağırsağı incelemek için kullanılan bir tıbbi işlemdir.)
 9. The ileum is the last part of the small intestine that connects to the large intestine. (İleum, kalın bağırsakla bağlantısı olan ince bağırsağın son bölümüdür.)
 10. The intestines can be affected by certain foods and dietary choices. (Bağırsaklar, belirli gıdalar ve diyet seçimleri tarafından etkilenebilir.)
 11. Inflammatory bowel disease is a chronic condition that affects the intestines. (İnflamatuar bağırsak hastalığı, bağırsakları etkileyen kronik bir durumdur.)
 12. The small intestine is much longer than the large intestine. (İnce bağırsak, kalın bağırsaktan çok daha uzundur.)
 13. A high fiber diet can promote healthy bowel movements and reduce the risk of intestinal disorders. (Yüksek lifli bir diyet, sağlıklı bağırsak hareketlerini teşvik edebilir ve bağırsak bozukluklarının riskini azaltabilir.)
 14. The intestines contain both good and bad bacteria that play important roles in digestive health. (Bağırsaklar, sindirim sağlığı için önemli rolleri olan iyi ve kötü bakteriler içerir.)
 15. The large intestine stores fecal matter before it is eliminated from the body. (Kalın bağırsak, vücuttan atılmadan önce dışkı maddesini depolar.)
 16. Intestinal block
 1. Ulcerative colitis is a type of inflammatory bowel disease that affects the large intestine. (Ülseratif kolit, kalın bağırsağı etkileyen bir tür inflamatuar bağırsak hastalığıdır.)
 2. The small intestine is divided into three parts: the duodenum, jejunum, and ileum. (İnce bağırsak, duodenum, jejenum ve ileum olmak üzere üç bölüme ayrılır.)
 3. The intestines have a complex network of nerves that regulate digestive function. (Bağırsaklar, sindirim fonksiyonlarını düzenleyen karmaşık bir sinir ağına sahiptir.)
 4. Intestinal parasites can cause a variety of digestive symptoms and health problems. (Bağırsak parazitleri, çeşitli sindirim semptomlarına ve sağlık sorunlarına neden olabilir.)

(Bağırsaklar hakkında 20 örnek cümle)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.