Capsize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Capsize İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Capsize İle İlgili Cümleler

Capsize, Türkçe anlamı olarak bir geminin alabora olması anlamına gelir. Aşağıda, capsize kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanılmış 20 örnek bulunmaktadır:

 1. The boat capsized during the storm. (Tekne fırtına sırasında alabora oldu.)
 2. The fishermen were lucky to survive when their boat capsized. (Balıkçılar tekneleri alabora olduğunda hayatta kalmak için şanslıydılar.)
 3. The strong winds caused the boat to capsize. (Güçlü rüzgarlar teknelerin alabora olmasına neden oldu.)
 4. The small sailboat capsized in the rough seas. (Küçük yelkenli gemi dalgalı denizde alabora oldu.)
 5. The canoe capsized when it hit a rock. (Kano bir kayaya çarptığında alabora oldu.)
 6. The ship capsized after hitting an iceberg. (Gemi buzdağına çarptıktan sonra alabora oldu.)
 7. The ferry capsized in the middle of the river. (Feribot nehirden geçerken ortasında alabora oldu.)
 8. The rowboat capsized when the rower lost control. (Kürekçi kontrolü kaybettiğinde kürekli sandal alabora oldu.)
 9. The overloaded boat capsized due to the weight. (Aşırı yüklenen tekne ağırlığından dolayı alabora oldu.)
 10. The rescue team was called when the boat capsized. (Tekne alabora olduğunda kurtarma ekibi çağrıldı.)
 11. The kayaker was thrown into the water when the kayak capsized. (Kano alabora olduğunda, kano yapan suya atıldı.)
 12. The yacht capsized during the regatta. (Yat yarışı sırasında alabora oldu.)
 13. The barge capsized when it hit the bridge. (Barj köprüye çarptığında alabora oldu.)
 14. The boat capsized because the passengers panicked. (Yolcular panikledikleri için tekne alabora oldu.)
 15. The sailboat capsized when the sail got caught in the boom. (Yelkenli gemi yelkeni bomda sıkıştığında alabora oldu.)
 16. The fishing boat capsized when the net got tangled. (Ağ karıştığında balıkçı teknesi alabora oldu.)
 17. The catamaran capsized when it hit a strong current. (Çift gövdeli tekne güçlü bir akıntıya çarptığında alabora oldu.)
 18. The small dinghy capsized when it hit a wave. (Küçük bot bir dalgaya çarptığında alabora oldu.)
 19. The boat capsized in shallow waters. (Tekne sığ sularda alabora oldu.)
 20. The coast guard rescued the passengers after the boat capsized. (Tekne alabora olduğunda sahil güvenlik yolcuları kurtardı.)

Türkçe Kelime Anlamı: Bir geminin

alabora olması

 1. The boat capsized and sank to the bottom of the lake. (Tekne alabora oldu ve gölün dibine battı.)
 2. The small fishing boat capsized when a sudden gust of wind hit. (Aniden esen rüzgar küçük balıkçı teknesini alabora etti.)
 3. The kayaker capsized in the rapids but managed to swim to safety. (Kano yapan akıntılı suya düştü ancak kurtulmak için yüzmeyi başardı.)
 4. The yacht capsized during a storm, but the crew was able to right it again. (Yat fırtına sırasında alabora oldu, ancak mürettebat tekrar düzeltmeyi başardı.)
 5. The rowing team had to abandon the race when their boat capsized. (Kürek takımı teknesi alabora olduğunda yarışı terk etmek zorunda kaldı.)
 6. The canoe capsized when the paddler lost balance and fell out. (Kano kürekçi dengesini kaybettiğinde ve dışarı düştüğünde alabora oldu.)
 7. The cargo ship capsized when it was hit by a rogue wave. (Kargo gemisi dalgaların kontrolsüz bir şekilde geldiği bir dalgaya çarptığında alabora oldu.)
 8. The rescue team arrived just in time to save the passengers from the capsized ferry. (Kurtarma ekibi feribotun alabora olmasıyla yolcuları kurtarmak için zamanında geldi.)
 9. The catamaran capsized and the passengers had to swim to the nearest island. (Çift gövdeli tekne alabora oldu ve yolcular en yakın adaya yüzmek zorunda kaldı.)
 10. The small sailboat capsized when the sailor forgot to release the boom in strong winds. (Yelkenli gemi küçük bir fırtınada yelkeni bomdan çıkarmayı unuttuğunda alabora oldu.)
 11. The ferry capsized due to overloading, but thankfully there were no casualties. (Feribot aşırı yüklenme nedeniyle alabora oldu, ancak şükür ki ölü veya yaralı olmadı.)
 12. The crew had to swim to shore when their boat capsized in the middle of the river. (Mürettebat nehirden geçerken tekneleri alabora olduğunda kıyıya yüzmek zorunda kaldı.)
 13. The small dinghy capsized but the passengers were wearing life jackets and were able to swim to safety. (Küçük bot alabora oldu ancak yolcular can yeleği takıyorlardı ve kurtulmak için yüzebildiler.)
 14. The fishing boat capsized when the fishermen tried to reel in a large catch. (Balıkçılar büyük bir avı çekmeye çalıştıklarında tekne alabora oldu.)
 15. The ferry capsized and caused an oil spill that affected the local environment. (Feribot alabora oldu ve yerel çevreyi etkileyen bir petrol sızıntısına neden oldu.)
 16. The kayaker capsized in the freezing water but was rescued by a passing boat. (Kano yapan

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.