Sophistry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sophistry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sophistry

Sophistry, çelişkili ve yanıltıcı argümanlar kullanarak karşısındakini ikna etmeye çalışma sanatıdır.

Örnek cümleler:

 1. She used sophistry to convince him to buy the car. (O, arabayı satın almaya ikna etmek için sofistri kullandı.)
 2. The politician was skilled in the art of sophistry. (Politikacı, sofistri sanatında ustaydı.)
 3. The company used sophistry to make their products seem more effective. (Şirket, ürünlerinin daha etkili görünmesini sağlamak için sofistri kullandı.)
 4. His argument was nothing but sophistry. (Onun argümanı sadece sofistrikti.)
 5. The lawyer used sophistry to confuse the jury. (Avukat, jürinin kafasını karıştırmak için sofistri kullandı.)
 6. She was known for her use of sophistry in debates. (Tartışmalarda sofistri kullanmasıyla tanınıyordu.)
 7. His explanation was full of sophistry and contradictions. (Açıklaması sofistrik ve çelişkiliydi.)
 8. The advertising campaign relied heavily on sophistry. (Reklam kampanyası sofistriye ağırlık verdi.)
 9. The salesperson’s use of sophistry made me distrustful of the product. (Satış elemanının sofistri kullanımı, ürüne güvensizlik duymama neden oldu.)
 10. The author used sophistry to manipulate the reader’s emotions. (Yazar, okuyucunun duygularını manipüle etmek için sofistri kullandı.)
 11. His sophistry was so convincing that many people believed him. (Onun sofistri o kadar ikna ediciydi ki birçok insan ona inandı.)
 12. She used sophistry to avoid taking responsibility for her actions. (O, eylemlerinden sorumlu tutulmaktan kaçınmak için sofistri kullandı.)
 13. The company’s use of sophistry was exposed by investigative journalists. (Şirketin sofistri kullanımı, araştırmacı gazeteciler tarafından ortaya çıkarıldı.)
 14. His argument was based on sophistry rather than logic. (Onun argümanı mantık yerine sofistriye dayanıyordu.)
 15. The teacher warned the students about the dangers of sophistry in their essays. (Öğretmen, öğrencileri yazılarında sofistri tehlikesi konusunda uyardı.)
 16. The politician’s sophistry was eventually exposed by his opponents. (Politikacının sofistri sonunda rakipleri tarafından ortaya çıkarıldı.)
 17. She used sophistry to cover up her lack of knowledge on the subject. (O, konuda bilgi eksikliğini örtbas etmek için sofistri kullandı.)
 18. The company’s use of sophistry in their advertising led to a lawsuit. (Şirketin reklamlarında sofistri kullanımı bir dava açılmasına neden oldu.)
 19. His sophistry was so transparent that no one believed him. (Onun sofistri
 1. The philosopher criticized the use of sophistry in public discourse. (Filozof, kamuoyu tartışmalarında sofistri kullanımını eleştirdi.)

(Türkçe karşılıkları eklendi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.