İnferno İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnferno İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnferno Nedir?


İnferno, İtalyan şair Dante Alighieri’nin “Tanrısal Komedya” adlı eserinin ilk bölümüdür. İlahi Komedya’nın diğer iki bölümü, Purgatorio ve Paradiso’dur. İnferno, Dante’nin hayal ettiği Cehennem’i anlatır ve her bir çemberinde farklı günahların cezalarını gösterir.

Örnek Cümleler:


1. The protagonist of “Inferno” is Dante himself. (İnferno’nun baş kahramanı Dante’dir.)
2. The sins of the condemned are punished in different ways in each circle of Inferno. (Mahkumların günahları İnferno’nun her dairesinde farklı şekillerde cezalandırılır.)
3. Many people consider “Inferno” to be one of the greatest works of literature. (Birçok insan “İnferno”‘nun edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biri olduğunu düşünüyor.)
4. The imagery in “Inferno” is both vivid and disturbing. (İnferno’daki imgeler, canlı ve rahatsız edici.)
5. Dante’s “Inferno” has had a profound influence on literature and popular culture. (Dante’nin “İnferno”su, edebiyat ve popüler kültür üzerinde derin bir etki yaratmıştır.)
6. The final circle of Inferno is reserved for the worst sinners. (İnferno’nun son daireleri, en kötü günahkarlar için ayrılmıştır.)
7. The punishments in Inferno are designed to fit the crimes committed. (İnferno’daki cezalar, işlenen suçlara uygun olarak tasarlanmıştır.)
8. Dante’s journey through Inferno is both physical and spiritual. (Dante’nin İnferno’daki yolculuğu, hem fiziksel hem de ruhsal bir yolculuktur.)
9. The geography of Inferno is based on Dante’s belief in a hierarchical universe. (İnferno’nun coğrafyası, Dante’nin hiyerarşik bir evrene olan inancına dayanır.)
10. Dante’s depiction of Hell in “Inferno” has had a lasting impact on Western art. (Dante’nin “İnferno”da Cehennem’i tasvir etmesi, Batı sanatı üzerinde kalıcı bir etki yaratmıştır.)
11. The punishment for the sin of lust in Inferno is to be blown around by strong winds. (İnferno’daki arzunun günahının cezası, güçlü rüzgarlarla etrafta sürüklenmektir.)
12. The souls in Inferno are punished according to the severity of their sins. (İnferno’daki ruhlar, günahlarının şiddetine göre cezalandırılır.)
13. Dante’s “Inferno” is divided into nine circles, each representing a different sin. (Dante’nin “İnferno”‘su, farklı bir günahı temsil eden dokuz daireye

  1. The symbolism in “Inferno” is complex and multi-layered. (İnferno’daki simgeler karmaşık ve çok katmanlıdır.)
  2. The portrayal of Satan in “Inferno” is both terrifying and fascinating. (İnferno’daki Şeytan’ın tasviri hem korkutucu hem de büyüleyicidir.)
  3. Dante’s guide through Inferno is the poet Virgil. (Dante’nin İnferno’da rehberi şair Virgil’dir.)
  4. The river Styx is one of the most well-known features of Inferno. (Styx nehrinin İnferno’daki en bilinen özelliklerden biri olduğu bilinmektedir.)
  5. The sin of violence is punished in various ways in different circles of Inferno. (Şiddetin günahı, İnferno’nun farklı dairelerinde farklı şekillerde cezalandırılır.)
  6. The theme of redemption is a central one in “Inferno”. (Kurtuluş teması, İnferno’da merkezi bir konudur.)
  7. Dante’s “Inferno” is a masterpiece of medieval poetry. (Dante’nin “İnferno”su, orta çağ şiirinin başyapıtlarından biridir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.