Brigadier İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brigadier İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brigadier Nedir?

Brigadier, ordu rütbesinde bir subaydır. NATO’da OR-7 rütbesine denk gelir.

 1. The brigadier ordered his troops to advance towards the enemy. (Brigadier, birliklerine düşmanlara doğru ilerlemeleri emretti.)
 2. As a brigadier, he was responsible for the safety and security of his soldiers. (Bir brigadier olarak, askerlerinin güvenliği ve güvenliği onun sorumluluğundaydı.)
 3. The brigadier was a well-respected leader in the military community. (Brigadier, askeri toplulukta saygın bir liderdi.)
 4. The brigadier was awarded a medal for his bravery in battle. (Brigadier, savaştaki cesareti nedeniyle bir madalya kazandı.)
 5. The brigadier briefed his officers on the mission objectives. (Brigadier, görev hedefleri hakkında subaylarını bilgilendirdi.)
 6. After serving as a colonel for several years, he was promoted to brigadier. (Birkaç yıl albay olarak görev yaptıktan sonra, brigadier rütbesine terfi etti.)
 7. The brigadier was known for his strategic thinking and tactical expertise. (Brigadier, stratejik düşünme ve taktik uzmanlığıyla tanınıyordu.)
 8. The brigadier inspected the troops before they deployed to the battlefield. (Brigadier, birliklerinin savaş alanına dağılmadan önce denetledi.)
 9. As a brigadier, he had to make difficult decisions that affected the lives of his soldiers. (Bir brigadier olarak, askerlerinin hayatlarını etkileyen zor kararlar vermek zorunda kaldı.)
 10. The brigadier led his troops to victory in a fierce battle. (Brigadier, bir çatışmada birliklerini zaferle yönetti.)
 11. The brigadier was respected not only by his subordinates but also by his superiors. (Brigadier, sadece astları tarafından değil, üstleri tarafından da saygı görüyordu.)
 12. The brigadier was responsible for training new recruits and preparing them for combat. (Brigadier, yeni askerleri eğitmek ve onları savaşa hazırlamakla sorumluydu.)
 13. The brigadier coordinated with other military units to achieve mission success. (Brigadier, görev başarısı için diğer askeri birimlerle koordine oldu.)
 14. The brigadier was known for his calm and composed demeanor in stressful situations. (Brigadier, stresli durumlarda sakin ve toplu bir tavırla tanınıyordu.)
 15. The brigadier was a decorated veteran with many years of service. (Brigadier, birçok yıllık hizmeti olan bir nişanlı gaziydi.)
 16. The brigadier was responsible for maintaining discipline and order within his unit. (Brigadier, birliğinde disiplin ve düzeni korumaktan sorumluydu.)
 17. The brigadier met with local officials to discuss security concerns in the area. (Brigadier, bölgedeki güvenlik endişelerini tartışmak için yer

yerel yetkililerle bir araya geldi.)
18. The brigadier led his troops in a humanitarian mission to provide aid to a disaster-stricken region. (Brigadier, bir felaket bölgesine yardım sağlamak için askerlerini bir insani yardım misyonuna önderlik etti.)

 1. The brigadier was praised for his leadership and bravery in the face of adversity. (Brigadier, zorluklarla karşı karşıya kaldığında liderliği ve cesareti nedeniyle övgü aldı.)
 2. The brigadier retired from military service after a long and distinguished career. (Brigadier, uzun ve saygın bir kariyerin ardından askerlik hizmetinden emekli oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.