İnferiority İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İnferiority İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Inferiority (Aşağılık hissi) İle İlgili Cümleler

Inferiority, bir kişinin kendini başkalarından daha az değerli hissetmesidir. İşte İngilizce cümlelerle inferiority kelimesinin kullanımı:

 1. I struggle with feelings of inferiority when I’m around successful people.
 2. Başarılı insanların etrafında olduğumda kendimi aşağılık hislerle mücadele ediyorum.

 3. His inferiority complex makes him feel like he can never measure up to others.
 4. Onun aşağılık kompleksi onun diğerleriyle asla eşit olamayacağını hissettiriyor.

 5. She always feels inferior to her older sister, who is more successful.
 6. O her zaman daha başarılı olan büyük kız kardeşine karşı kendini aşağılık hisseder.

 7. Their inferiority in math is holding them back from advancing to the next grade.
 8. Matematikteki aşağılık durumları, bir sonraki sınıfa geçmelerini engelliyor.

 9. He has an inferiority complex about his height and wears lifts in his shoes.
 10. Boyu hakkında bir aşağılık kompleksi var ve ayakkabısına topuklu kaldırım takıyor.

 11. The inferiority of their product compared to their competitors caused them to lose market share.
 12. Rakiplerine göre ürünlerinin aşağılık olması, pazar paylarını kaybetmelerine neden oldu.

 13. She was always made to feel inferior by her critical parents.
 14. Eleştirel ebeveynleri tarafından her zaman aşağılık hissettirilirdi.

 15. He struggled with inferiority after being laid off from his job.
 16. İşinden çıkarıldıktan sonra aşağılık hisleriyle mücadele etti.

 17. Her inferiority complex is rooted in her difficult childhood.
 18. Onun aşağılık kompleksi zorlu çocukluğunda kök salmıştır.

 19. Their inferiority in language skills is preventing them from communicating effectively with clients.
 20. Dil becerilerindeki aşağılık durumları, müşterilerle etkili iletişim kurmalarını engelliyor.

 21. She developed an inferiority complex about her appearance after being bullied in school.
 22. Okulda zorbalığa uğradıktan sonra görünümü hakkında aşağılık kompleksi geliştirdi.His inferiority complex led him to avoid social situations and become isolated.

  Aşağılık kompleksi onu sosyal durumlardan kaçınmaya ve izole olmaya yöneltti.

 23. Her inferiority complex caused her to underestimate her own abilities.
 24. Kendi yeteneklerini küçümsemesine neden olan aşağılık kompleksi vardı.

 25. Their inferiority in technology is hindering their ability to compete in the modern marketplace.
 26. Teknolojideki aşağılık durumları, modern pazarda rekabet etme yeteneklerini engelliyor.

 27. He constantly compares himself to others, leading to feelings of inferiority.
 28. Sürekli olarak kendisini diğerleriyle karşılaştırması, aşağılık hissi oluşmasına neden oluyor.

 29. Her inferiority complex about her weight has led to an eating disorder.
 30. Kilo hakkındaki aşağılık kompleksi yeme bozukluğuna neden oldu.

 31. Their inferiority in public speaking skills makes them nervous during presentations.
 32. Konuşma becerilerindeki aşağılık durumları sunumlar sırasında sinirli olmalarına neden olur.

 33. He tried to compensate for his inferiority by buying expensive clothes and accessories.
 34. Aşağılık hislerini telafi etmek için pahalı kıyafetler ve aksesuarlar satın almaya çalıştı.

 35. Her inferiority complex about her intelligence made her doubt her ability to succeed in school.
 36. Zekasındaki aşağılık kompleksi, okulda başarılı olabileceğine dair şüpheye düşürdü.

 37. Their inferiority in customer service skills is reflected in their poor online reviews.
 38. Müşteri hizmetleri becerilerindeki aşağılık durumları, kötü online yorumlarında yansıtılıyor.

Bu cümleler, inferiority kelimesinin çeşitli kullanımlarını gösterir. Aşağılık hissi, birçok insanın hayatında önemli bir rol oynayabilir ve başarılı bir şekilde ele alınması gerekebilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.