Brig İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brig İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Brig:

Brig, iki direkli yelkenli bir gemi türüdür.

 1. The brig sailed smoothly across the ocean. (Brig, okyanusun üzerinde pürüzsüz bir şekilde yelken açtı.)
 2. The pirate ship was a brig with a black flag. (Korsan gemisi, siyah bayraklı bir brig idi.)
 3. The navy uses brig ships for training purposes. (Donanma, eğitim amaçları için brig gemileri kullanır.)
 4. The captain ordered the crew to raise the brig’s sails. (Kaptan, mürettebatın brig’in yelkenlerini açmasını emretti.)
 5. The brig’s cargo was mostly food and textiles. (Brig’in yükü çoğunlukla yiyecek ve tekstil ürünleriydi.)
 6. The brig was hit by a storm, but it managed to stay afloat. (Brig, fırtınaya yakalandı, ama ayakta kalmayı başardı.)
 7. The brig was built in the 19th century and still looks impressive. (Brig 19. yüzyılda inşa edildi ve hala etkileyici görünüyor.)
 8. The captain and crew of the brig were all experienced sailors. (Brig’in kaptanı ve mürettebatı hepsi deneyimli denizcilerdi.)
 9. The brig was used for transporting goods between ports. (Brig, limanlar arasında mal taşımak için kullanılıyordu.)
 10. The brig’s hull was made of sturdy oak wood. (Brig’in gövdesi sağlam meşe ağacından yapılmıştı.)
 11. The brig’s speed was impressive, and it was often used for smuggling. (Brig’in hızı etkileyiciydi ve sıklıkla kaçakçılık için kullanılıyordu.)
 12. The brig was equipped with cannons for self-defense. (Brig, kendini savunmak için toplarla donatılmıştı.)
 13. The brig’s crew included sailors from all over the world. (Brig’in mürettebatı dünyanın her yerinden denizcileri içeriyordu.)
 14. The brig’s flag was a symbol of its allegiance to a particular country or cause. (Brig’in bayrağı, belirli bir ülkeye veya amaç için bağlılığının bir simgesiydi.)
 15. The brig was a common sight in the ports of the Mediterranean. (Brig Akdeniz limanlarında sıkça görülen bir manzaraydı.)
 16. The brig’s captain was known for his bravery in battle. (Brig’in kaptanı savaşta gösterdiği cesaretiyle tanınıyordu.)
 17. The brig’s crew worked hard to keep the ship in good condition. (Brig’in mürettebatı gemiyi iyi durumda tutmak için çalıştı.)
 18. The brig was often used for transporting slaves across the Atlantic. (Brig, köleleri Atlantik’in ötesine taşımak için sıklıkla kullanılırdı.)
 19. The brig’s sails were torn by the strong winds, but they were quickly repaired. (Brig’in yelkenleri güçlü rüzgarlar

tarafından yırtıldı, ancak hızlı bir şekilde tamir edildiler.)
20. The brig’s crew celebrated their successful voyage with a party on the deck. (Brig’in mürettebatı başarılı yolculuklarını güverte partisiyle kutladılar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.