İlk Çağ’da İnsanlar Yazıyı Hangi İhtiyaçları İçin Kullanmışlardır?

Aşağıda İlk Çağ’da insanlar yazıyı hangi ihtiyaçları için kullanmışlardır kısaca olarak ele alacağız.

Yazının icadı tarihi çağların başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yazının icadının M.Ö. 3200 yılında Sümerler tarafından gerçekleştirildiği kabul edilmektedir. İlk Çağ’da insanlar yazıyı birçok farklı amaçla kullanmıştır. Bunların başında tarım faaliyetleri gelmektedir.

Tarım faaliyetlerinde matematik ilimlerinin yardımıyla insanlar ticari ve depolama ihtiyaçlarının çizelgelerini oluşturmaya başlamıştır. Daha sonra ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında ayinlerin de yazılı olarak hikaye edilmesi söz konusu olmuştur.

Böylece ilk yazı unsurları gelişmeye başlamış ve günümüze kadar da ulaşmıştır. Günümüzde ise ses düzeni şeklinde alfabeler kullanılmakta ve yazı araçları arasında kalem, kağıt bulunmaya devam etmektedir. Yazının icadı insanlığın medeniyet kurmasında etkili olmuştur.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.