Hunların Yaşantılarını Dile Getiren Şiirden Yola Çıkarak, Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları Ağaçtaki Kutucuklara Yazınız.

Aşağıda Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız kısaca olarak ele alacağız.

Hunlar, bilinen en eski Türk toplumlarından biridir. Orta Asya başta olmak üzere bütün faal coğrafyalar üzerinde hakim rol oynamışlardır. Çeşitli kültür ilişkileri kurarak ticaretin gelişmesinde de etkili olmuşlardır. Türk töresine bağlı kalarak gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri doğrultusunda yaşamışlardır.

Konargöçer olarak av ve toplayıcılık ile uğraşmışlar, hayvancılık yapmışlardır. Yerleşik hayata geçtiklerinde tarım ile uğraşmışlardır. Müslüman olduklarında İslami değerlere uygun olarak medeniyetler inşa etmişlerdir. Hunlar da kadim tarihte savaşçı özellikleri nedeniyle geniş coğrafyalarda hakimiyetler kurarak varlıklarını sürdürmüş ve kültürler arası etkileşim sağlamışlardır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.