Retard İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retard İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retard

Retard kelimesi, dilimize geri zekalı veya zihinsel engelli olarak çevrilmektedir. Bu kelime, insanların duygularını incitebilecek ve aşağılayıcı bir kelime olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, bu kelime yerine daha uygun ifadeler kullanılması önerilir.

 1. I can’t believe you’re so retarded! (Senin ne kadar geri zekalı olduğuna inanamıyorum!)
 2. Using that word is offensive to people with intellectual disabilities. (O kelimeyi kullanmak, zihinsel engellilere hakaret niteliği taşır.)
 3. She was born with a cognitive impairment, but that doesn’t make her a retard. (O, bilişsel bir bozuklukla doğdu ama bu onu geri zekalı yapmaz.)
 4. He’s struggling in school, but that doesn’t mean he’s a retard. (O okulda zorlanıyor ama bu onun geri zekalı olduğu anlamına gelmez.)
 5. I’m sorry I used that word, I didn’t mean to offend anyone. (O kelimeyi kullandığım için üzgünüm, kimseyi kırmak istemedim.)
 6. People with intellectual disabilities deserve respect and dignity. (Zihinsel engelliler saygı ve haysiyet hak ederler.)
 7. We should use inclusive language that doesn’t exclude or demean anyone. (Kimsenin dışlanmadığı veya aşağılanmadığı kapsayıcı bir dil kullanmalıyız.)
 8. The use of the word retard perpetuates harmful stereotypes. (Retard kelimesinin kullanımı zararlı kalıpların sürdürülmesine neden olur.)
 9. It’s important to treat everyone with kindness and compassion, regardless of their abilities. (Yeteneklerine bakılmaksızın herkesi sevgi ve şefkatle karşılamak önemlidir.)
 10. She may have a learning disability, but she’s still capable and talented in many ways. (Öğrenme güçlüğü olabilir ama birçok yönden yine de yetenekli ve kabiliyetlidir.)
 11. The word retard is hurtful and disrespectful to people with intellectual disabilities. (Retard kelimesi, zihinsel engelli insanlara karşı incitici ve saygısızdır.)
 12. It’s important to educate ourselves about ableism and how it affects marginalized communities. (Özürlülere yönelik ayrımcılığı ve bu ayrımcılığın marjinalleştirilmiş toplulukları nasıl etkilediğini öğrenmek önemlidir.)
 13. He has Down syndrome, but he’s one of the most joyful and loving people I know. (Down sendromu var ama tanıdığım en neşeli ve sevgi dolu insanlardan biridir.)
 14. It’s never okay to use derogatory language, especially towards vulnerable populations. (Özellikle savunmasız nüfuslara karşı aşağılayıcı dil kullanmak asla kabul edilemez.)
 15. The word retard is outdated and offensive, and we should work towards creating

a more inclusive and respectful society. (Retard kelimesi modası geçmiş ve hakaret niteliği taşıyan bir kelime, daha kapsayıcı ve saygılı bir toplum yaratmaya çalışmalıyız.)
16. People with intellectual disabilities have the same rights and value as anyone else. (Zihinsel engelli insanlar da diğer insanlar gibi haklara ve değere sahiptirler.)

 1. The use of the word retard perpetuates harmful stereotypes and reinforces negative attitudes towards people with disabilities. (Retard kelimesinin kullanımı, zararlı kalıpların sürdürülmesine ve özürlü insanlara karşı olumsuz tutumların güçlendirilmesine neden olur.)
 2. We should focus on people’s abilities and strengths, rather than their disabilities. (Özürlülere karşı bakış açımızı yeteneklerine ve güçlü yönlerine odaklamalıyız.)
 3. Everyone deserves to be treated with respect and dignity, regardless of their differences. (Farklılıklarına bakılmaksızın herkes saygı ve haysiyetle karşılanmayı hak eder.)
 4. Let’s use language that promotes understanding and acceptance of people with disabilities, rather than perpetuating harmful stereotypes. (Zararlı kalıpların sürdürülmesi yerine, özürlü insanların anlaşılması ve kabul edilmesini teşvik eden bir dil kullanalım.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.