Hepatocyte İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Hepatocyte İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Hepatocyte Nedir?


Hepatocyte, karaciğer dokusunun temel yapı taşı olan ve karaciğerin çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren hücrelerdir. Karaciğerin ana fonksiyonları arasında detoksifikasyon, metabolizma, depolama ve sindirim yer alır. Hepatositler, bu fonksiyonların çoğunu gerçekleştirirler ve vücudun enerji dengesinin korunmasında önemli bir rol oynarlar.

 1. The hepatocyte is the major cell type in the liver. (Hepatosit, karaciğerdeki ana hücre tipidir.)
 2. Damage to hepatocytes can lead to liver failure. (Hepatositlere zarar vermek karaciğer yetmezliğine neden olabilir.)
 3. Hepatocytes play a key role in drug metabolism. (Hepatositler, ilaç metabolizmasında önemli bir rol oynarlar.)
 4. Hepatocytes produce bile, which helps in digestion. (Hepatositler, sindirimde yardımcı olan safra üretirler.)
 5. Alcohol consumption can damage hepatocytes and lead to liver disease. (Alkol tüketimi, hepatositlere zarar vererek karaciğer hastalığına neden olabilir.)
 6. Hepatocytes can regenerate to some extent after damage. (Hepatositler, hasardan sonra belli ölçüde yeniden oluşabilirler.)
 7. Hepatocytes are responsible for storing glycogen and releasing it as needed. (Hepatositler, glikojen depolama ve gerektiğinde salma sorumluluğunu taşırlar.)
 8. Hepatocytes play a role in the immune system by removing bacteria and toxins from the blood. (Hepatositler, kan dolaşımından bakteri ve toksinleri uzaklaştırarak bağışıklık sisteminde rol oynarlar.)
 9. The hepatocyte nucleus contains multiple chromosomes. (Hepatosit çekirdeği birden fazla kromozom içerir.)
 10. Hepatocytes are highly specialized cells that perform a wide range of functions. (Hepatositler, geniş bir yelpazede işlevleri yerine getiren yüksek özelleşmiş hücrelerdir.)
 11. Hepatocytes can be affected by viral infections such as hepatitis. (Hepatositler, hepatit gibi viral enfeksiyonlardan etkilenebilirler.)
 12. Hepatocytes can produce hormones and growth factors. (Hepatositler, hormonlar ve büyüme faktörleri üretebilirler.)
 13. Hepatocytes are involved in the breakdown of fatty acids and the production of cholesterol. (Hepatositler, yağ asitlerinin parçalanmasında ve kolesterolün üretiminde yer alırlar.)
 14. Hepatocytes are the primary site for drug metabolism in the body. (

Hepatocyte İle İlgili Cümleler Devam Ediyor

 1. During liver disease, hepatocytes can become damaged and lead to liver failure. (Karaciğer hastalığı sırasında, hepatositler hasar görebilir ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir.)
 2. Hepatocytes are responsible for regulating blood glucose levels. (Hepatositler, kan glukoz seviyelerini düzenlemeden sorumludur.)
 3. Hepatocytes are involved in the synthesis of proteins such as albumin and clotting factors. (Hepatositler, albumin ve pıhtılaşma faktörleri gibi proteinlerin sentezinde yer alırlar.)
 4. Damage to hepatocytes can lead to the accumulation of toxins in the body. (Hepatositlere zarar vermek, vücutta toksin birikimine neden olabilir.)
 5. Hepatocytes play a role in the regulation of lipid metabolism. (Hepatositler, lipid metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynarlar.)
 6. Hepatocytes are the primary site for the detoxification of drugs and other toxic substances. (Hepatositler, ilaç ve diğer toksik maddelerin detoksifikasyonu için ana sitelerdir.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Hepatosit, karaciğerdeki ana hücre tipidir.
 2. Hepatositlere zarar vermek karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
 3. Hepatositler, ilaç metabolizmasında önemli bir rol oynarlar.
 4. Hepatositler, sindirimde yardımcı olan safra üretirler.
 5. Alkol tüketimi, hepatositlere zarar vererek karaciğer hastalığına neden olabilir.
 6. Hepatositler, hasardan sonra belli ölçüde yeniden oluşabilirler.
 7. Hepatositler, glikojen depolama ve gerektiğinde salma sorumluluğunu taşırlar.
 8. Hepatositler, kan dolaşımından bakteri ve toksinleri uzaklaştırarak bağışıklık sisteminde rol oynarlar.
 9. Hepatosit çekirdeği birden fazla kromozom içerir.
 10. Hepatositler, geniş bir yelpazede işlevleri yerine getiren yüksek özelleşmiş hücrelerdir.
 11. Hepatositler, hepatit gibi viral enfeksiyonlardan etkilenebilirler.
 12. Hepatositler, hormonlar ve büyüme faktörleri üretebilirler.
 13. Hepatositler, yağ asitlerinin parçalanmasında ve kolesterolün üretiminde yer alırlar.
 14. Hepatositler, vücuttaki ilaç metabolizmasının temel sitesidir.
 15. Karaciğer hastalığı sırasında, hepatositler hasar görebilir ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir.
 16. Hepatos

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.