Retaliatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retaliatory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retaliatory

Retaliatory, Türkçe’de “mukabeleci, misilleme yapmakla ilgili” anlamına gelir. Bu kelime, bir kişi ya da kuruluşun bir eyleme karşı misilleme yapmak için aldığı önlemleri ifade eder. Aşağıda, bu kelimenin kullanıldığı 20 örnek cümle verilmiştir:

 1. The government’s retaliatory measures were harsh but necessary. (Hükümetin misilleme önlemleri sert ama gerekliydi.)
 2. The union threatened retaliatory action if their demands were not met. (Sendika, talepleri karşılanmazsa misilleme eylemi tehdidinde bulundu.)
 3. The company’s retaliatory policies led to a decrease in customer satisfaction. (Şirketin misilleme politikaları müşteri memnuniyetinde azalmaya neden oldu.)
 4. He faced retaliatory measures after speaking out against the company’s management. (Şirket yönetimine karşı konuştuğu için misilleme önlemleriyle karşı karşıya kaldı.)
 5. The country imposed retaliatory tariffs on imported goods. (Ülke, ithal edilen ürünlere karşı misilleme tarifeleri uyguladı.)
 6. The employee was fired for making a retaliatory attack on his co-worker. (Çalışan, meslektaşına karşı misilleme saldırısı yapmak için işten çıkarıldı.)
 7. The company’s retaliatory measures caused a lot of controversy among its employees. (Şirketin misilleme önlemleri, çalışanları arasında büyük tartışmalara neden oldu.)
 8. The government’s retaliatory strike was successful in deterring further attacks. (Hükümetin misilleme saldırısı, daha fazla saldırıyı caydırmakta başarılı oldu.)
 9. The country’s retaliatory response to the neighboring country’s invasion was swift and decisive. (Komşu ülkenin istilasına karşı ülkenin misilleme tepkisi hızlı ve kararlıydı.)
 10. The company’s retaliatory actions resulted in a loss of trust from its customers. (Şirketin misilleme eylemleri, müşterilerinin güven kaybetmesine neden oldu.)
 11. The employee filed a lawsuit against the company for its retaliatory behavior. (Çalışan, şirketin misilleme davranışlarından dolayı dava açtı.)
 12. The government’s retaliatory measures against protesters were criticized by human rights groups. (Hükümetin protestoculara karşı misilleme önlemleri insan hakları grupları tarafından eleştirildi.)
 13. The company’s retaliatory tactics included cutting employee benefits and hours. (Şirketin misilleme taktikleri, çalışanların faydalarını ve saatlerini kesmeyi içeriyordu.)
 14. The athlete was banned from the competition for his retaliatory behavior towards his opponent. (Sporcu, rakibine karşı misilleme davranışları nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildi.)
 15. The government’s retaliatory sanctions had

a negative impact on the country’s economy. (Hükümetin misilleme yaptırımları, ülkenin ekonomisine olumsuz etki yaptı.)
16. The company faced a lot of backlash for its retaliatory measures against whistleblowers. (Şirket, ihbarcılara karşı misilleme önlemleri alması nedeniyle büyük tepkiyle karşılaştı.)

 1. The country’s retaliatory airstrikes caused civilian casualties. (Ülkenin misilleme hava saldırıları sivil kayıplara neden oldu.)
 2. The company’s retaliatory approach to customer complaints resulted in a loss of reputation. (Şirketin müşteri şikayetlerine karşı misilleme yaklaşımı, itibar kaybına neden oldu.)
 3. The government warned of retaliatory measures if the opposition party continued to disrupt parliamentary proceedings. (Hükümet, muhalefet partisi parlamento işlerini engellemeye devam ederse misilleme önlemleri konusunda uyardı.)
 4. The employee received a warning for his retaliatory behavior towards his supervisor. (Çalışan, yöneticisine karşı misilleme davranışları nedeniyle uyarı aldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.