Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller Ve Görevleri Kısaca

Bu yazımızda hayvan hücresinde bulunan organeller ve görevleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Hücre, canlılık özelliği gösteren en küçük birimdir. Hücre atomlardan oluşur. Hücre, üç ana kısımdan meydana gelir. Bunlar, çekirdek, sitoplazma ve hücre zarıdır. Bazı hücrelerde hücre duvarı da bulunur. Çekirdek bakımından hücre ökaryot ve prokaryot olmak üzere ikiye ayrılır.

Ökaryot hücre, çekirdeğin bir zarla çevrili olduğu hücredir. Prokaryot hücre ise çekirdeğin zarla çevrili olmadığı hücredir. Hayvan hücresi, şekil olarak yuvarlaktır. Ökaryot olarak bulunur. Hücre duvarına sahip değildir.

Hayvan hücresinde temel organellerle birlikte hayvan hücresine has organeller de bulunur. Organeller, sitoplazma içindedir. Çekirdeğin, sitoplazmanın, hücre zarının ve organellerin görevleri ayrı ayrıdır.

Hayvan hücresinde bulunan organeller şu şekildedir:

*Endoplazmik Retikulum

*Sentrozom

*Lizozom

*Golgi Cisimciği

*Mitokondri

*Ribozom

*Koful

Organellerin görevleri şu şekildedir:

Endoplazmik retikulum: Hücre içinde iletimi sağlar. Protein alışverişini oluşturur. Çekirdek zarının oluşmasını sağlar.

Sentrozom: Hayvan hücresinde bölünmeyi sağlar.

Lizozom: Hayvan hücresinde sindirim olaylarını kontrol eder.

Golgi cisimciği: Salgılama organelidir. Yağ sentezinde görev alır. Taşıma ve salgılama olaylarında madde etrafını keseciklerle sarar.

Mitokondri: Hayvan hücresinde enerji üretimini sağlar. ATP sentezler. Kendisine ait DNA, RNA ve ribozomlar bulundurur.

Ribozom: Bütün hücrelerde bulunur. Hayvan hücresinde de protein sentezinde görev alır. RNA oluşumda görev alır. Hücrede endoplazmik retikulum üzerinde de bulunabilir.

Koful: Hücre içinde boşaltım mekanizmasını oluşturur. Büyük ve az sayıda bulunur.

Hayvan Hücresinde Bulunan Organeller Ve Görevleri Kısaca Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

29 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.