Gunpowder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gunpowder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gunpowder, Türkçe anlamıyla “barut” anlamına gelir. Barut, genellikle silah ve patlayıcı yapımında kullanılan bir tür yanıcı tozdur. İşte, gunpowder kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımına örnekler:

Örnek Cümleler:

 1. Gunpowder was first invented in China in the 9th century. (Barut, 9. yüzyılda ilk kez Çin’de icat edildi.)
 2. The gunpowder explosion caused significant damage to the building. (Barut patlaması, binaya önemli hasar verdi.)
 3. The military uses gunpowder to power their firearms. (Askeri güçler, silahlarını çalıştırmak için barut kullanır.)
 4. The barrel was loaded with gunpowder and shot. (Varil barutla dolduruldu ve ateşlendi.)
 5. Gunpowder has played a crucial role in warfare throughout history. (Barut, tarih boyunca savaşta önemli bir rol oynamıştır.)
 6. He accidentally spilled some gunpowder on the ground. (Yere yanlışlıkla bazı barut döktü.)
 7. Gunpowder residue was found at the crime scene. (Suç mahallinde barut kalıntısı bulundu.)
 8. The gunpowder factory had strict safety protocols in place. (Barut fabrikasında sıkı güvenlik protokolleri vardı.)
 9. Gunpowder is composed of saltpeter, charcoal, and sulfur. (Barut, salitre, odun kömürü ve kükürtten oluşur.)
 10. The smoke from the gunpowder filled the room. (Barut dumanı odayı doldurdu.)
 11. They used gunpowder to create impressive fireworks displays. (Etkileyici havai fişek gösterileri için barut kullandılar.)
 12. Gunpowder residue can be detected using forensic analysis. (Barut kalıntısı, adli analiz kullanılarak tespit edilebilir.)
 13. The use of gunpowder revolutionized warfare in the Middle Ages. (Barut kullanımı, Orta Çağ’da savaşta devrim yarattı.)
 14. The gunpowder was stored in a secure location to prevent accidents. (Barut, kazaları önlemek için güvenli bir yerde saklandı.)
 15. He learned how to make gunpowder from an old recipe book. (Eski bir tarif kitabından barut yapmayı öğrendi.)
 16. Gunpowder is highly flammable and should be handled with care. (Barut, yüksek derecede yanıcıdır ve dikkatli şekilde ele alınmalıdır.)
 17. The soldiers carried pouches of gunpowder for their muskets. (Askerler, tüfekleri için barut torbaları taşıdılar.)
 18. The invention of gunpowder changed the course of human history. (Barutun icadı, insanlık tarihinin seyrini değiştirdi.)
 19. The gunpowder ignited when it came into contact with a spark. (Barut, bir kıvılcım ile

ateşlendi.)
20. Gunpowder can be dangerous if not handled properly. (Barut, doğru şekilde ele alınmazsa tehlikeli olabilir.)

Bu örnek cümlelerde “gunpowder” kelimesi, silahlar, patlayıcılar, savaş, tarih, yangınlar, güvenlik protokolleri, saltpeter, charcoal, sulfur gibi konularla bağlantılı olarak kullanılmıştır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.