Relent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relent

Relent, “vazgeçmek, yumuşamak, rahatlamak” gibi anlamlara gelir.

 1. After hours of negotiation, the company finally relented and agreed to the workers’ demands. (Uzun süren görüşmelerden sonra şirket nihayet vazgeçti ve işçilerin taleplerini kabul etti.)
 2. The storm showed no signs of relenting, and the city remained under a state of emergency. (Fırtına hafifleme işaretleri göstermedi ve şehir olağanüstü hal altında kalmaya devam etti.)
 3. He begged for mercy, but his captors did not relent in their torture. (Merhamet istedi, ama onu esir alanlar işkencelerinde yumuşamadılar.)
 4. The teacher was strict at first, but eventually relented and allowed the students to take a break. (Öğretmen önceleri sıkıydı, ancak sonunda yumuşayarak öğrencilerin ara vermesine izin verdi.)
 5. The criminal refused to confess, even when the police did not relent in their interrogation. (Polis sorgulamalarında yumuşamadıkça, suçlu itiraf etmeyi reddetti.)
 6. The rain finally relented, and the sun came out from behind the clouds. (Yağmur nihayet hafifledi ve güneş bulutların ardından çıktı.)
 7. Despite his initial objections, he relented and agreed to go on the trip with his friends. (İlk başta itiraz etmesine rağmen, arkadaşlarıyla birlikte gezisi kabul etti.)
 8. The company’s policy on refunds was very strict, but they relented in this case and refunded the customer’s money. (Şirketin geri ödemelerle ilgili politikası çok sıkıydı, ancak bu durumda yumuşayarak müşterinin parasını geri ödediler.)
 9. The prisoner begged for water, and the guard finally relented and gave him a sip. (Mahkum su istedi ve bekçi sonunda yumuşayarak ona bir yudum verdi.)
 10. The dog barked non-stop until his owner relented and gave him a treat. (Köpek sahibi ona bir ödül verene kadar durmadan havladı.)
 11. The child kept crying until her mother relented and picked her up. (Çocuk annesi onu kaldırana kadar ağlamaya devam etti.)
 12. The coach was tough on his players, but he eventually relented and gave them a day off. (Antrenör oyuncularına sert davrandı, ancak sonunda yumuşayarak onlara bir gün izin verdi.)
 13. The politician refused to compromise, even when his opponents did not relent in their pressure. (Rakipleri baskılarını yumuşatmadıkça, siyasetçi uzlaşmayı reddetti.)
 14. The student was persistent in asking for extra credit, and the teacher finally relented and gave it to him. (Öğrenci ek kredi istemekte ısrar etti ve öğretmen sonunda ona verdi.)
 15. The landlord was initially hesitant, but

eventually relented and allowed the tenant to have a cat in the apartment. (Ev sahibi önceleri tereddüt etti, ancak sonunda apartmanda kedinin olmasına izin verdi.)
16. The CEO was firm on his decision, but he relented when he saw the impact it was having on the company’s morale. (CEO kararında kararlıydı, ancak şirketin moraline olan etkisini gördüğünde yumuşadı.)

 1. The athlete was exhausted, but he did not relent in his training, determined to win the championship. (Sporcu yorgundu, ancak şampiyonluğu kazanmak için antrenmanlarında yumuşamadı.)
 2. The doctor insisted on more tests, but he eventually relented and prescribed the medication the patient wanted. (Doktor daha fazla test istedi, ancak sonunda hastanın istediği ilacı yazarak yumuşadı.)
 3. The protesters were relentless in their demands, and the government finally relented and made some changes to the policy. (Protestocular taleplerinde acımasızdı ve hükümet nihayet politikada bazı değişiklikler yaparak yumuşadı.)
 4. The child was persistent in asking for a toy, and the parents eventually relented and bought it for him. (Çocuk oyuncak istemekte ısrar etti ve ebeveynleri sonunda ona aldılar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.