Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus ve Yerleşim Özellikleri Kısaca

Nüfus ve Yerleşme

2000 yılı nüfus sayımına göre bölgede nüfus 6.6 mil­yondur. Bölgede nüfus artış (%o 34) hızı yüksektir. Bu­nun nedeni bölgenin dışardan nüfus alması değil doğur­ganlık oranının fazla olmasıdır.

Bölgenin nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üze­rindedir. En yoğun nüfuslu yerleri Toros Dağları’nın etekleri ile Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman kentleridir. Bölgenin güney kesimlerinde yer alan ovalık alanlarda kuraklığın fazla olmasından dolayı nüfus yo­ğunluğu çok azdır.

Bölgede kırsal alanlardan kentlere olan göçlerin fazla olmasından dolayı kent nüfusu kır nüfusundan fazladır.

Bölgede çalışabilir nüfusun % 67 si tarımda, % 26’sı hizmet sektöründen, % 7 si sanayide çalışmaktadır.

Bölgede düzlüklerin geniş yer kaplaması ve su kaynak­larının yetersiz olması nedeniyle toplu yerleşmeler gö­rülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Nüfus ve Yerleşme Özellikleri hakkında bilgi aktardık.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.