Gravel-Pit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gravel-Pit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gravel-Pit Nedir?


Gravel-pit, Türkçe karşılığıyla çakıl ocağı, doğal veya yapay bir yolla oluşmuş, genellikle çakıl, kum, kil, çamur ve kayaların bulunduğu bir maden ocağıdır. Bu tür ocaklar, inşaat ve yol yapımı gibi çeşitli endüstrilerde kullanılan malzemelerin çıkarılmasına yönelik olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:


1. The gravel-pit is located on the outskirts of town. (Çakıl ocağı, şehir dışında bulunuyor.)
2. The gravel-pit was abandoned after the company went bankrupt. (Şirket iflas ettikten sonra çakıl ocağı terk edildi.)
3. The gravel-pit is being used to extract materials for the construction of a new highway. (Çakıl ocağı, yeni bir otoyol inşası için malzeme çıkarmak için kullanılıyor.)
4. The gravel-pit is an important source of income for the local community. (Çakıl ocağı, yerel topluluk için önemli bir gelir kaynağıdır.)
5. The gravel-pit is being redeveloped as a recreational area. (Çakıl ocağı, bir rekreasyon alanı olarak yeniden geliştiriliyor.)
6. The gravel-pit is surrounded by a fence to keep people out. (Çakıl ocağı, insanların girmesini önlemek için çitlerle çevrili.)
7. The gravel-pit has been in operation for over 50 years. (Çakıl ocağı, 50 yılı aşkın süredir faaliyettedir.)
8. The gravel-pit is located in a remote area. (Çakıl ocağı, ıssız bir bölgede bulunuyor.)
9. The gravel-pit is being monitored for environmental damage. (Çakıl ocağı, çevresel hasar için izleniyor.)
10. The gravel-pit is filled with water after heavy rainfall. (Şiddetli yağıştan sonra çakıl ocağı su ile dolu.)
11. The gravel-pit is owned by a multinational corporation. (Çakıl ocağı, çok uluslu bir şirket tarafından sahipleniliyor.)
12. The gravel-pit provides employment opportunities for the local population. (Çakıl ocağı, yerel halk için istih

r imkanları sağlar.)
13. The gravel-pit is an important source of raw materials for the construction industry. (Çakıl ocağı, inşaat endüstrisi için önemli bir hammadde kaynağıdır.)

  1. The gravel-pit is being filled in to create a new park. (Çakıl ocağı, yeni bir park oluşturmak için dolduruluyor.)
  2. The gravel-pit is located next to a busy highway. (Çakıl ocağı, yoğun bir otoyolun yanında bulunuyor.)
  3. The gravel-pit is being restored to its natural state. (Çakıl ocağı, doğal haline geri döndürülüyor.)
  4. The gravel-pit is being used to test new construction materials. (Çakıl ocağı, yeni inşaat malzemeleri test etmek için kullanılıyor.)
  5. The gravel-pit has been the subject of controversy due to environmental concerns. (Çakıl ocağı, çevresel endişeler nedeniyle tartışmalara konu olmuştur.)
  6. The gravel-pit is being transformed into a solar power plant. (Çakıl ocağı, güneş enerjisi santraline dönüştürülüyor.)
  7. The gravel-pit is being used for educational purposes, to teach students about geology and mining. (Çakıl ocağı, öğrencilere jeoloji ve madencilik hakkında bilgi vermek için eğitim amaçlı kullanılıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.