Assertion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Assertion Nedir?

Assertion, bir düşünce ya da fikrin doğruluğuna yönelik belirgin ifadelerdir. İngilizcede “assertion” olarak kullanılır ve “iddia” ya da “ispatlama” anlamlarına gelir. Assertion, belirli bir konuda doğru olduğuna inanılan bir beyanı ifade eder.

Örnek Cümleler:

 1. She made an assertion about the benefits of exercise. (Egzersizin faydaları hakkında bir iddia ortaya attı.)
 2. His assertion that he was innocent was not believed by the jury. (Masum olduğu yönündeki iddiası jüri tarafından inanılmadı.)
 3. The article was filled with assertions that were difficult to prove. (Makale, kanıtlaması zor olan iddialarla doluydu.)
 4. Her assertion that she was right was met with skepticism by her colleagues. (Doğru olduğu yönündeki her iddiası, meslektaşları tarafından şüpheyle karşılandı.)
 5. The politician’s assertion that he had never taken a bribe was quickly proven false. (Rüşvet almadığı yönündeki siyasetçinin iddiası hızlı bir şekilde yanlış olduğu kanıtlandı.)
 6. The scientist’s assertion that the Earth was round was revolutionary at the time. (Dünya’nın yuvarlak olduğu yönündeki bilim adamının iddiası o dönemde devrim niteliğindeydi.)
 7. The company’s assertion that their product was the best on the market was met with skepticism. (Şirketin pazarın en iyi ürünü oldukları yönündeki iddiası şüpheyle karşılandı.)
 8. Despite his assertions of innocence, he was found guilty of the crime. (Masum olduğu yönündeki iddialarına rağmen, suçlu bulundu.)
 9. The author’s assertion that his book was the greatest of all time was met with ridicule. (Kitabının tüm zamanların en büyük eseri olduğu yönündeki yazarın iddiası alay konusu oldu.)
 10. Her assertions were backed up by extensive research and data. (Tüm iddiaları kapsamlı araştırmalar ve verilerle destekleniyordu.)
 11. His assertion that he was the best candidate for the job was supported by his impressive resume. (İş için en iyi aday olduğu yönündeki iddiası, etkileyici özgeçmişi tarafından desteklendi.)
 12. The athlete’s assertion that he could break the world record was met with excitement from his fans. (Dünya rekorunu kırabileceği yönündeki sporcu iddiası, hayranları tarafından heyecanla karşılandı.)
 13. The lawyer’s assertion that his client was innocent was supported by new evidence. (Müvekkilinin masum olduğu yönündeki avukatın iddiası, yeni kanıtlar tarafından desteklendi.)
 14. The teacher’s assertion that homework was important for student success was challenged by some parents. (Öğretmenin ödevin öğrenci başarısı için önemli olduğu yönündeki iddiası, bazı veliler tarafından sorgulandı.)
 15. His assertion that he was the rightful heir to the throne was met with resistance from other claimants. (Tahtın yasal varisi olduğu yönündeki iddiası, diğer adaylar tarafından dirençle karşılandı.)
 16. The expert’s assertion that climate change was caused by human activity was widely accepted. (İklim değişikliğinin insan faaliyetleri tarafından kaynaklandığı yönündeki uzmanın iddiası geniş çapta kabul gördü.)
 17. His assertion that he could run a mile in under 4 minutes was met with skepticism. (Bir milin altında 4 dakikada koşabileceği yönündeki iddiası, şüpheyle karşılandı.)
 18. The company’s assertion that their product was environmentally friendly was questioned by environmentalists. (Şirketin ürünlerinin çevre dostu olduğu yönündeki iddiası, çevreciler tarafından sorgulandı.)
 19. Her assertions were dismissed as mere speculation by the scientific community. (Bilimsel toplum, tüm iddialarını sadece spekülasyon olarak reddetti.)
 20. The politician’s assertion that he had never lied was met with laughter from the audience. (Asla yalan söylemediği yönündeki siyasetçinin iddiası, seyirciler tarafından gülmelerle karşılandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.