Gouge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gouge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Gouge

Gouge, İngilizcede “kazımak” veya “oyarak çıkarmak” anlamına gelir. Bu kelime, aynı zamanda bir araç olarak kullanılan bir çeşit keskiyi de ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. He used a gouge to carve the intricate details on the wooden statue. (Oyulmuş detayları ahşap heykel üzerinde yapmak için bir kazıma aleti kullandı.)
 2. The robber gouged a hole in the wall to escape from the bank. (Hırsız, bankadan kaçmak için duvarda bir delik kazıdı.)
 3. The sculptor used a gouge to shape the marble into a beautiful sculpture. (Heykeltraş, mermeri güzel bir heykele şekil vermek için bir kazıma aleti kullandı.)
 4. The dentist used a gouge to remove the decayed part of the tooth. (Diş hekimi, dişin çürümüş kısmını çıkarmak için bir kazıma aleti kullandı.)
 5. The archaeologist carefully gouged the soil to uncover the ancient artifacts. (Arkeolog, antik eserleri ortaya çıkarmak için dikkatlice toprağı kazdı.)
 6. The painter used a gouge to scrape off the old paint from the wall. (Resimci, duvardan eski boyayı kazımak için bir kazıma aleti kullandı.)
 7. The carpenter used a gouge to carve the intricate patterns on the wooden table. (Marangoz, ahşap masada karmaşık desenleri oymak için bir kazıma aleti kullandı.)
 8. The criminal gouged the victim’s eyes with his fingers. (Suçlu, kurbanın gözlerini parmaklarıyla oyarak zarar verdi.)
 9. The chef used a gouge to carve the fruits into decorative shapes for the dessert. (Şef, tatlı için meyveleri dekoratif şekillerde kesmek için bir kazıma aleti kullandı.)
 10. The construction worker gouged a trench in the ground for the pipeline. (İnşaat işçisi, boru hattı için toprağa bir kanal kazdı.)
 11. The woodcutter gouged a piece of wood from the tree trunk. (Oduncu, ağaç gövdesinden bir parça ahşap kazıdı.)
 12. The thief gouged the lock of the door with a screwdriver to break into the house. (Hırsız, evin kapısının kilidini kırmak için bir tornavida ile kazıdı.)
 13. The sculptor used a gouge to create the texture on the surface of the sculpture. (Heykeltraş, heykelin yüzeyindeki dokuyu oluşturmak için bir kazıma aleti kullandı.)
 14. The farmer gouged the soil to prepare the field for planting. (Çiftçi, ekim için tarlayı hazırlamak için toprağı kazdı.)
 15. The artist gouged lines into the clay to create a relief sculpture. (Sanatçı, kabartmalı bir heykel yapmak için kilin içine çiz
 1. The blacksmith used a gouge to shape the metal into a horseshoe. (Demirci, metalin at nalına şekil vermek için bir kazıma aleti kullandı.)
 2. The sculptor carefully gouged the stone to reveal the hidden beauty within. (Heykeltraş, gizli güzelliği ortaya çıkarmak için taşı dikkatlice kazdı.)
 3. The mechanic gouged the rusted part of the car with a wire brush. (Tamirci, arabanın paslanmış parçasını tel fırça ile kazıdı.)
 4. The artist gouged intricate designs into the leather to make a unique handbag. (Sanatçı, özgün bir el çantası yapmak için deriye karmaşık tasarımlar kazıdı.)
 5. The farmer’s plow gouged deep furrows in the field for planting. (Çiftçinin pulluğu, ekim için tarlaya derin oluklar kazdı.)

(Türkçe açıklamalar parantez içinde belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.