Appropriately İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Appropriately İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

“Appropriately” Nedir?

“Appropriately”, uygun bir şekilde veya doğru bir şekilde anlamına gelen bir zarftır.

Örnek Cümleler:

 1. It is important to dress appropriately for a job interview. (Bir iş görüşmesi için uygun bir şekilde giyinmek önemlidir.)
 2. The teacher punished the student appropriately for his behavior. (Öğretmen öğrencinin davranışı için uygun bir şekilde cezalandırdı.)
 3. She always responds appropriately to criticism. (Eleştirilere her zaman uygun bir şekilde yanıt verir.)
 4. The doctor prescribed medication appropriately for my condition. (Doktor benim durumuma uygun ilaçlar yazdı.)
 5. He handled the situation appropriately and prevented any further damage. (Durumu uygun bir şekilde ele aldı ve daha fazla zarar önledi.)
 6. She thanked him appropriately for his help. (Yardımı için uygun bir şekilde ona teşekkür etti.)
 7. The company compensated the customer appropriately for their inconvenience. (Şirket müşterinin rahatsızlığı için uygun bir şekilde tazminat ödedi.)
 8. He spoke appropriately in front of the audience. (Izleyicilerin önünde uygun bir şekilde konuştu.)
 9. It’s important to allocate resources appropriately in order to maximize efficiency. (Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için kaynakları uygun şekilde tahsis etmek önemlidir.)
 10. The punishment was appropriately harsh for the crime committed. (İşlenen suça uygun şekilde sert bir ceza verildi.)
 11. She handled the situation appropriately by remaining calm. (Sakin kalmasıyla durumu uygun bir şekilde ele aldı.)
 12. The hotel staff dealt with the complaint appropriately and offered a solution. (Otel personeli şikayeti uygun bir şekilde ele aldı ve bir çözüm önerdi.)
 13. The politician responded appropriately to the question asked. (Sorulan soruya uygun bir şekilde cevap verdi.)
 14. The judge sentenced the defendant appropriately for the crime committed. (Yargıç suçu işleyen sanık için uygun bir şek

  de ceza verdi.)

 15. The teacher adapted the lesson plan appropriately for students with different learning needs. (Öğretmen, farklı öğrenme ihtiyaçları olan öğrenciler için ders planını uygun şekilde uyarladı.)
 16. The company used social media appropriately to promote their product. (Şirket, ürünlerini tanıtmak için sosyal medyayı uygun şekilde kullandı.)
 17. The team celebrated their victory appropriately by thanking their supporters. (Takım, destekçilerine teşekkür ederek zaferlerini uygun şekilde kutladı.)
 18. The manager handled the conflict appropriately by listening to both sides. (Yönetici, her iki tarafı da dinleyerek çatışmayı uygun şekilde ele aldı.)
 19. The doctor communicated the diagnosis appropriately to the patient. (Doktor, hastaya teşhisini uygun şekilde iletti.)
 20. The police officer used force appropriately to subdue the suspect. (Polis memuru şüpheliyi etkisiz hale getirmek için gücü uygun şekilde kullandı.)
 21. The chef seasoned the dish appropriately to enhance its flavor. (Şef, yemeğin lezzetini artırmak için baharatları uygun şekilde kullandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.