Göktürk Devleti’ne Ait Destanlar Nelerdir?

Bu yazımızda Göktürk Devleti’ne ait destanlar nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türk Devletleri’ne ait destanlar Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Çünkü Türkler tarihte en çok Çinliler ile mücadele halinde olmuştur. Destanlar Türk Tarihi açısından değerli bir yere sahiptir. Destanların Türk Kültürü ve sosyal hayatı için önemli katkıları olmuştur.

Göktürk Destanları da iki tanedir. Bunlardan biri Bozkurt Destanı diğeri Ergenekon Destanıdır. Biri Türkler’in türeyişini diğeri göç ederek savaşmak zorunda kaldıklarını anlatır. Bu destanlar kadim türk Tarihi’nde ve günümüzde hala incelenen ve araştırılan destanlardır.

Bozkurt Destanı:

Hun diyarının So şehrinde Kapanpu isimli Türk hükümdarın onaltı kardeşi bulunmaktaydı. Bunlardan birinin annesi kurt idi. Kardeşleri saldırılarda ölünce biri yaz tanrısı diğeri kış tanrısı ile evlendi. Kış tanrısının kızından ikişer oğul meydana geldi ve Türkler’in nesli çoğaldı.

Oğullardan biri Türk ismiyle hükümdar oldu. On karısı vardı. İstilaya uğradılar. Düşman bir dere kenarında hepsini öldürdü. Son kalan bir oğlu kurt, bir dağa götürdü. O dağın başında on tane kurt doğurdu. Biri Asena’ydı. Türkler’in soyu böylece devam etti.

Ergenekon Destanı:

Moğol İlinde Oğuz Han soyundan İl Han hükümdarına, Tatarlar’ın hükümdarı Sevinç Han savaş açtı. Kırgızlar yardımıyla İl Han’ı yendi. İl Han karısı ve çocuklarıyla kimsenin onları bulamayacağı yere doğru göç etti. Hayvan patikalarını takip edip maden yeri olan bir yere geldiler. Oraya maden yeri anlamında Ergene Kon ismini verdiler.

İl Han’ın çocukları büyüdü, çoğaldılar. Gün geçtikçe nesilleri çoğaldı. Bir madencinin yardımıyla dağdaki demiri eritip intikam almak için yurtlarına dönemeye karar verdiler. Güçlenerek döndükleri atat yurdunda intikamlarını aldılar.

 

Göktürk Devleti’ne Ait Destanlar Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.