Genleşme Nedir Kısaca Katı Ve Sıvılarda Genleşme

Bu yazımızda genleşme nedir kısaca katı ve sıvılarda genleşme kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Maddeler çeşitli özelliklere sahiptir. Bu özellikler ısı, sıcaklık, basınç gibi etkenlerle gün yüzüne çıkmaktadır. Maddelerin enerji durumlarına göre davranış biçimleri göstermesi değişik şekillerde isimlendirilmektedir.

Genleşme de maddenin enerjiler arasında bir denge kurma eğiliminden kaynaklanır. Genleşme genişleme demektir. Isı enerjisi artan bir maddenin, molekülleri arasında kinetik enerji de artarak hareketliliğe sebep olur. Birbirinden uzaklaşan moleküller maddenin genişlemesine sebep olarak genleşmeyi meydana getirir.

Genleşme katı ve sıvılarda da görülür. Katılarda genleşme üç şekildedir. Boyca, yüzeyce ve hacimce genleşme görülür. Sıvılarda genleşme ise katılardaki gibi incelemez. Sıvı genleşmesi hacme bağlıdır.

Katılarda genleşme, ısı enerjisi alan katı bir maddenin boyunda, yüzeyinde, hacminde olan genişlemedir. Bu genişleme genleşme katsayılarına bağlıdır. Genleşme katsayısı her maddeye göre değişir.

Boyca genleşme,  maddenin ilk boyu, boyca genleşme katsayısı ve ilk – son sıcaklığın çarpılmasıyla oluşan değişim miktarıdır.

Yüzeyce genleşme, maddenin yüzey alanı, genleşme katsayısının iki katı, ve ilk – son sıcaklık değişiminin çarpılmasıyla oluşan değişim miktarıdır.

Hacimce genleşme, maddenin hacmi, genleşme katsayısının üç katı, ilk – son sıcaklık değişiminin çarpılmasıyla oluşan değişim miktarıdır.

Sıvılarda genleşme, madde miktarına ve madde hacmine bağlıdır. Bunların sıvıya özel bir katsayı ile çarptığımızda açığa çıkan değişimdir.

Genleşme katsayıları daha önceden belirlenmiş sabitlerdir. Bu nedenle sadece ilgili madde için kullanılması durumunda formülü bilip işlem yapmak, genleşmeyi ortaya çıkarır.

Genleşme Nedir Kısaca Katı Ve Sıvılarda Genleşme Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.