Gazneliler Devleti Özet

Gazneliler hakkında bilgi, gazneli devleti vikipedi konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

Gazneli devleti Samanoğullarından olan Herat valisi Alp Tekin tarafından 963 yılında kurulmuştur. Gazneli devleti Hindistan’ın bölgesi olan Pencap ile Horasan ve Harzem dolaylarına kadar kurulan bir Türk devletidir.

Alp Tekin’Den sorna tahta Sebük Tekin geçti. Hindistan’a seferler yapan Sebük Tekin dönemi Gazneli Devleti’nin en parlak dönemidir ve bu devlet Sebük Tekin döneminde imparatorluk haline gelmiştir. Kuzey Hindistan bölgesi ele geçirildikten sonra o bölgede Türk ve İslam kültürü yayılmaya başladı ve bu konuda çalışmalar yapıldı.

Tahta Sultan Mesud geçtikten sonra ise Gazneli Devleti gücünü yitirdi ve Selçuklularla yaptıkları Dandanakan Savaşında yenildi. Sonrasında Gazneli Devleti Afganistan’dan yer alan Gurlular tarafından yıkılmıştır.

Gazneliler Devleti Özellikleri:

– Gazneliler, Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde İslamiyeti yaymıştır.

– Gazneliler, farklı devletleri bir araya toplamıştır ve böylelikle büyük bir imparatorluk ortaya gelmiştir.

– Resmi ve ilim dili Arapça idi. Edebiyatta Farsça kullanılıyorken ordu ve halk tarafından Türkçe kullanılıyordu.

– Gazneliler döneminde medreseler kuruldu, bilim adamları ve şairler koruma altına alındı.

– Gazneli devletinde merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim uygulanıyordu ve halktan alınan vergiler oldukça ağırdı.

Gazneliler Devleti Özet, Gazneliler Hakkında Bilgi Verdiğimiz Yazı İle İlgili Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.