Frame İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Frame İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Frame Nedir?


Frame, bir yapıda veya bir resimde belirli bir alanı çerçeveleyen sınırlardır. İngilizcede “frame” olarak kullanılan kelime, Türkçede “çerçeve” veya “kare” anlamına gelir.

Örnek Cümleler:


1. The painting looks even more beautiful in its new frame. (Tablo yeni çerçevesinde daha güzel görünüyor.)
2. I need to buy a new frame for this picture. (Bu resim için yeni bir çerçeve almam lazım.)
3. The frame of the window is made of wood. (Pencere çerçevesi ahşaptan yapılmış.)
4. She put the picture in the frame and hung it on the wall. (Resmi çerçeveye koydu ve duvara astı.)
5. The bike frame is made of aluminum. (Bisikletin şasesi alüminyumdan yapılmış.)
6. The glasses have a thin metal frame. (Gözlüklerin ince bir metal çerçevesi var.)
7. The frame of the door was damaged in the storm. (Fırtınada kapı çerçevesi hasar gördü.)
8. He framed the picture with a black border. (Resmi siyah bir kenarlıkla çerçeveledi.)
9. The picture frame is too small for this photo. (Resim çerçevesi bu fotoğraf için çok küçük.)
10. The frame of the bed is made of solid wood. (Yatağın çerçevesi sağlam ağaçtan yapılmış.)
11. She found a beautiful antique frame at the flea market. (Pazaryerinde güzel bir antika çerçeve buldu.)
12. The window frame needs to be painted. (Pencere çerçevesinin boyanması gerekiyor.)
13. The frame of the glasses was too tight and hurt my ears. (Gözlük çerçevesi çok sıkıydı ve kulaklarımı acıttı.)
14. The frame of the mirror was decorated with small crystals. (Aynanın çerçevesi küçük kristallerle süslenmişti.)
15. The painting was damaged because the frame was too tight. (Tablo çerçevesi çok sıkı olduğu için hasar gördü.)
16. The frame of the car was bent in the accident. (Kazada arabanın şasisi büküldü.)
17. She put the picture in a golden frame to make it look more elegant. (Resmi daha şık görünmesi için altın rengi bir çerçeveye koydu.)
18. The frame of the glasses was too loose and kept sliding down her nose. (Gözlük çerçevesi çok gevşekti ve sürekli burununa kayıyordu.)
19. The frame of the building was reinforced with steel beams. (Bina çerçevesi çelik kirişlerle güçlendirildi.)
20. He used a wide frame for the panoramic photo. (Panoramik fotoğraf için geniş bir çerçeve kullandı.)

Diğer Kullanımlar:

 1. Filmdeki karakterlerden biri suçsuz olduğunu kanıtlamak için bir plan hazırladı ve diğerlerini çerçevelemeye karar verdi. (In the movie, one of the characters prepared a plan to prove their innocence and decided to frame the others.)
 2. Olimpiyat oyunlarındaki yarışmalar genellikle birçok kamera tarafından çerçevelenir. (Competitions at the Olympic games are usually framed by multiple cameras.)
 3. Bu belgesel film, toplumun belirli bir kesimini çerçeveliyor. (This documentary film frames a certain segment of society.)
 4. Kedilerin ve köpeklerin dişlerindeki çerçeve, onların kemirmesi için tasarlanmıştır. (The frame on cats and dogs’ teeth is designed for them to chew.)
 5. Bu bahçe, çevresi çiçeklerle çerçevelenmiş bir göletle süslenmiştir. (This garden is adorned with a pond framed by flowers.)
 6. Resimlerini çerçevelemeleri için birçok müşteriyle çalışıyoruz. (We work with many clients to frame their pictures.)
 7. Resimlerin düzgün çerçevelemesi, her zaman çok önemlidir. (Properly framing pictures is always very important.)
 8. Bu kitap, olayları farklı bir perspektiften çerçeveliyor. (This book frames the events from a different perspective.)
 9. Bu müze eseri, altın rengi bir çerçeve içinde sergileniyor. (This museum piece is displayed in a golden frame.)
 10. Ekip, projeyi bir çerçeve içinde ele alarak işe başladı. (The team started the project by framing it in a framework.)
 11. Bu programda, her bölümde farklı bir konu çerçeveleniyor. (In this program, a different topic is framed in each episode.)
 12. Ressam, tuvalin etrafına çerçeve çizerek çalışmasına başladı. (The painter started their work by drawing a frame around the canvas.)
 13. Bu fotoğraf, dağların arkasında güneşin doğuşunu çerçeveliyor. (This photo frames the sunrise behind the mountains.)
 14. Ekip, projenin ana hatlarını belirleyerek bir çerçeve çizdi. (The team drew a framework by outlining the main lines of the project.)
 15. Bu filmdeki sahne, iki karakterin arasındaki gerilimi çerçeveliyor. (The scene in this film frames the tension between two characters.)
 16. Bu sınıf, dersi belirli bir çerçeveye oturtarak işliyor. (This class operates by framing the lesson in a certain framework.)
 17. Bu belgesel film, tarihi olayları belirli bir zaman diliminde çerçeveliyor. (This documentary film frames historical events in a certain period of time.)
 18. Bir çerçevenin kalitesi, bir resmin etkisini büyük ölçüde etkileyebilir. (The quality of a frame

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.