Flippancy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flippancy İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Flippancy Nedir?

Flippancy, özellikle ciddi veya önemli konularda düşüncesizce veya saygısızca davranma veya konuşma eğilimidir. Bu davranış şekli, kişinin karşısındaki kişiyi veya konuyu ciddiye almadığını gösterir ve çoğu zaman olumsuz bir etki bırakır.

Örnek Cümleler:

 1. Your flippancy towards the safety regulations is concerning. / Güvenlik düzenlemelerine karşı tavrın endişe verici.
 2. I was disappointed by his flippancy in the face of such a serious matter. / Bu kadar ciddi bir konuyla karşı karşıya kalmışken, onun düşüncesizliği beni hayal kırıklığına uğrattı.
 3. Her flippancy is a defense mechanism to mask her insecurities. / Onun her düşüncesizliği, güvensizliklerini örtmek için bir savunma mekanizmasıdır.
 4. Your flippancy is not appreciated in this meeting. / Bu toplantıda düşüncesizliğin takdir edilmiyor.
 5. His flippancy makes it hard to take him seriously. / Onun düşüncesizliği, onu ciddiye almamızı zorlaştırıyor.
 6. The flippancy with which he dismissed the idea was insulting. / Fikri çekip çevirdiği düşüncesizliği çok küçük düşürücüydü.
 7. Your flippancy towards your responsibilities is unacceptable. / Sorumluluklara karşı tutumun kabul edilemez.
 8. She spoke with flippancy about her parents’ divorce. / Ebeveynlerinin boşanması hakkında düşüncesizce konuştu.
 9. His flippancy towards authority figures will get him into trouble one day. / Otorite figürlerine karşı tutumu bir gün onu sorunlu hale getirecek.
 10. Your flippancy towards the rules will not be tolerated. / Kurallara karşı düşüncesizliğin hoş görülmeyecek.
 11. I was taken aback by the flippancy with which he talked about the tragic event. / Trajik olay hakkında düşüncesizce konuşması beni şaşırttı.
 12. The flippancy in his tone indicated that he didn’t take the matter seriously. / Tonundaki düşüncesizlik, konuyu ciddiye almadığını gösterdi.
 13. His flippancy towards his own health is alarming. / Kendi sağlığına karşı tutumu endişe verici.
 14. Her flippancy towards her own achievements is a sign of her low self-esteem. / Kendi başarılarına karşı tutumu, düşük özgüveninin bir işaretidir.
 15. Your flippancy towards the company’s policies is unacceptable. / Şirket politikalarına karşı tutumun kabul edilemez.
 16. The flippancy with which he made jokes about the tragedy offended many people. / Trajediyle ilgili şakalar
 1. Her flippancy towards the importance of education is concerning. / Eğitimin önemine karşı gösterdiği düşüncesizlik endişe verici.
 2. I was appalled by the flippancy with which he talked about the pandemic. / Pandemi hakkında düşüncesizce konuşmasına şok oldum.
 3. Your flippancy towards the consequences of your actions is irresponsible. / Eylemlerinin sonuçlarına karşı tutumun sorumsuzca.
 4. The flippancy with which he disregarded the safety protocols was reckless. / Güvenlik protokollerini umursamaz şekilde çekip çevirdiği düşüncesizlik tehlikeliydi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.