Precautionary Measure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Precautionary Measure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Precautionary Measure: Önleyici önlem

 1. The government has taken precautionary measures to prevent the spread of the virus.
  (Hükümet, virüsün yayılmasını önlemek için önleyici önlemler almıştır.)

 2. It’s always a good idea to take precautionary measures when traveling to a new place.
  (Yeni bir yere seyahat ettiğinizde, her zaman önleyici önlemler almak iyi bir fikirdir.)

 3. The company has implemented a series of precautionary measures to ensure the safety of its employees.
  (Şirket, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için bir dizi önleyici önlem uygulamıştır.)

 4. The doctor advised the patient to take precautionary measures to prevent the recurrence of the disease.
  (Doktor, hastanın hastalığın tekrarlamasını önlemek için önleyici önlemler almasını tavsiye etti.)

 5. The airline has taken precautionary measures to ensure the safety of its passengers.
  (Havayolu şirketi, yolcularının güvenliğini sağlamak için önleyici önlemler almıştır.)

 6. The school has put in place several precautionary measures to protect its students from COVID-19.
  (Okul, öğrencilerini COVID-19’dan korumak için birkaç önleyici önlem almıştır.)

 7. It’s important to take precautionary measures when dealing with hazardous materials.
  (Tehlikeli materyallerle uğraşırken önleyici önlemler almaya önem verilmelidir.)

 8. The company provided its employees with personal protective equipment as a precautionary measure against potential workplace hazards.
  (Şirket, işyeri tehlikelerine karşı önlem olarak çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman sağlamıştır.)

 9. The government has advised citizens to take precautionary measures during extreme weather conditions.
  (Hükümet, aşırı hava koşulları sırasında vatandaşlara önleyici önlemler almalarını önermiştir.)

 10. The hospital has implemented strict precautionary measures to prevent the spread of infections.
  (Hastane, enfeksiyonların yayılmasını önlemek için sıkı önleyici önlemler uygulamıştır.)

 11. The company has established an emergency response team as a precautionary measure in case of natural disasters.
  (Şirket, doğal afet durumlarında bir önlem olarak acil müdahale ekibi oluşturmuştur.)

 12. The police have increased security measures as a precautionary measure ahead of a major public event.
  (Polis, büyük bir halk etkinliği öncesinde önleyici bir önlem olarak güvenlik önlemlerini artırmıştır.)

 13. The school has developed a safety plan as a precautionary measure in case of a school shooting.
  (Okul, bir okul saldırısı durumunda bir önlem olarak bir güvenlik planı geliştirmiştir.)

 14. The airline has implemented additional precautionary measures for flights to countries with high infection rates.
  (Havayolu şirketi, yüksek enfeksiyon oranlarına sahip ülkelere uçuşlar için ek

önleyici önlemler uygulamıştır.)

 1. The government has issued a warning and advised people to take precautionary measures due to an incoming storm.
  (Hükümet, bir fırtına yaklaştığı için bir uyarı yayınladı ve insanların önleyici önlemler almalarını önerdi.)

 2. The company has implemented strict precautionary measures for employees who have to work in hazardous environments.
  (Şirket, tehlikeli ortamlarda çalışmak zorunda olan çalışanlar için sıkı önleyici önlemler uygulamıştır.)

 3. The school has trained its staff and students on precautionary measures to prevent the spread of COVID-19.
  (Okul, COVID-19’un yayılmasını önlemek için çalışanlarına ve öğrencilerine önleyici önlemler konusunda eğitim vermiştir.)

 4. The government has set up a task force to monitor and implement precautionary measures to prevent the spread of a new virus.
  (Hükümet, yeni bir virüsün yayılmasını önlemek için önleyici önlemleri izlemek ve uygulamak için bir görev gücü oluşturmuştur.)

 5. The company has put in place a contingency plan as a precautionary measure in case of a major cyber attack.
  (Şirket, büyük bir siber saldırı durumunda bir önlem olarak bir acil durum planı oluşturmuştur.)

 6. It’s important to take precautionary measures to prevent accidents in the workplace.
  (İş yerinde kazaları önlemek için önleyici önlemler almak önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.